Utvikler fremtidens plastflasker

Sammen med partnere utvikler Nestlé 100 prosent bærekraftige flasker.

To Press Releases listmar 16, 2017

Nestlé Waters, det franske matvareselskapet Danone og Origin Materials, et amerikansk oppstartselskap, har inngått et samarbeid med det for å utvikle en plastflaske av 100 prosent bærekraftige og fornybare materialer.

Neste generasjon plastflasker vil bli like lette, gjennomsiktige, resirkulerbare og beskyttende som dagens flasker – men vil være bedre for miljøet. Partnerskapet vil bruke 100 prosent biomasse, som tidligere brukt papp eller sagmugg, til å utvikle de nye flaskene, og de vil således ikke benytte ressurser eller mark som ellers ville blitt brukt til matproduksjon.

Prosjektet, kjent som NaturALL Bottle Alliance, står for et forskningsmessig gjennombrudd for bransjen. Partnerne tar sikte på å gjøre teknologien tilgjengelig for hele mat- og drikkevarebransjen. – Eksisterende teknologi gjør det mulig å bruke 30 prosent biomasse i plastflasker, mens vi nå sikter oss inn mot flasker av 100 prosent biomasse. Dette prosjektet støtter opp om Nestlés mål om at virksomheten vår i 2030 ikke påvirke miljøet i negativ retning, sier Axel Heiberg-Andersen, kommunikasjonssjef i Nestlé Norge.

Origin Materials har allerede produsert testeksemplarer av PET-flasker (PET= Polyetylentereftalat, et termoplastprodukt som brukes blant annet til plastflasker) med bruk av 80 prosent biomasse. I løpet av året vil partnerskapet bygge en ny fabrikk for produksjon av flasker basert på 60 prosent biomasse, og innen 2022 er målet at flaskene skal bestå av 95 prosent biomasse. Finansieringen for å nå målet om 100 prosent er nå sikret gjennom det nye partnerskapet.