Nestlé støtter World Water Day

To Press Releases listVevey,mar 20, 2012

Hele Nestlés virksomhet bygger på tilgang til rent vann for både bønder og deres familier, våre forbrukere samt produksjon i våre fabrikker. Derfor er vann et av våre viktigste fokusområder innen Creating Shared Value (CSV). Nestlés arbeid med vann bygger på FNs Global Compacts seks punkter (UNGC).

Les mer om Nestlés arbeid med vann.

Nestlé støtter Stockholm International Water Institute (SIWI) sitt arbeid, og konferansen World Water Week 2012 handler om "Food and Water Security".

Les mer om SIWI og World Water Week.