Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé skjerper innsatsen mot klimaendringer og forplikter seg til null nettoutslipp innen 2050

Back to Press releases
Sep 16, 2019
Nestlé Miljø

Dette innebærer at Nestlé skjerper innsatsen mot klimaendringer, og bygger videre på et tiår med arbeid for å redusere klimagassutslipp. De fire foregående årene har Nestlé sammenstilt målene sine med forskningsbaserte mål for å holde tempeaturøkningen under to grader. Selskapet er fast bestemt på å spille en ledende rolle i å bekjempe klimaendringer. I løpet av de neste to årene vil Nestlé presentere et tidsplan med delmål for å bidra til å nå målet om kun 1,5 graders økning. Fremgangen vil evalueres årlig.

­«Klimaendringer er en av de største truslene samfunnet står overfor. Det er også en av de største truslene mot selskapet vårt», sier Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé. «Tiden er i ferd med å renne ut når det gjelder å unngå de verste effektene av global oppvarming. Derfor setter vi nå mer ambisøse mål for å nå en fremtid med null nettoutslipp. Ved å utnytte Nestlés ressurser og innsikt, kan vi utgjøre en betydelig forskjell. Reisen har allerede startet, og nå øker vi innsatsen», sier han.

For å nå ambisjonen frem mot 2050, vil selskapets konkrete handlinger inkludere:

  • Øke tempo på transformasjonen av produktporteføljen, i tråd med forbrukertrender og ønsker. Nestlé vil lansere flere produkter med et bedre miljøavtrykk, og bidra til et balansert kosthold. Dette inkluderer mer plantebaserte alternativer innen mat og drikke. Nestlé vil også reformulere produkter med mer klimavennlige ingredienser. Etterspørsel etter denne typen produkter øker hurtig, og Nestlés strategi er på linje med denne endringen. Selskapet beveger seg også mot alternative emballasjematerialer.
  • Skalere opp initativer innen landbruk for å absorbere mer karbon. Nestlé vil styrke programmene vi har sammen med bønder for gjenreise land og begrense utslipp av drivhusgasser. Dette inkluderer bedre administrasjon av verdikjeden til meieriprodukter. Nestlé vil øke innsatsen for å beskytte skoger ved å plante nye trær og fremme biomangfold. Alle disse initiativene vil bidra til å bygge sterke jordbrukssamfunn.
  • Bruke 100% fornybar elektrisitet i Nestlés fabrikker, lagre, logistikk og kontorer. Én tredel av Nestlés fabrikker (143) benytter allerede 100% fornybar elektrisitet. Nestlé vil fortsette å bruke mer energi fra fornybare kilder. Dette vil også hjelpe leverandører til å investere i ny infrastruktur, som vind- og solparker.

Å begrense global oppvarming til 1,5 grader krever endringer på tvers av bransjer, myndigheter og samfunnet sett under ett. Nestlé vil fortette å være en pådriver for politikk som sikrer at alle sektorer kan bevege seg raskere mot dette målet. Lovgivning kan bidra til å redusere barrierene for å bygge ut markedene for fornybar energi, incentivere innovasjon i landbruks- og skogsindustrien for å fange mer karbon, og bidra til å etablere karbonprising.

«For å legge en slagplan for å nå målet om 1,5 grader, må vi endre måten vi driver selskapet på. Dette vil føre til en betydelig endring i hvordan råvarene våre produseres og kjøpes inn. Vi er avhengig av at leverandørene våre blir med på reisen. Vi står foran en enorm oppgave, men er fast bestemt på å klare det», sier Magdi Batato, øverste sjef for Operations i Nestlé.

Nestlés ambisjon frem mot 2050 bygger videre på det pågående arbeidet for å reduere utslipp av drivhusgasser i hele verdikjeden. Selskapet gjør distribusjonsnettverkene og lagrene mer effektive ved å optimalisere ruter for å redusere drivstofforbuker og senke karbonutslipp. Ved selskapets 100 største distribusjonssentre, har de redusert drivhusgassutslippene med snaue 40 prosent de fire siste årene. Nestlé har har innsatsen for å sikre ansvarlige innkjøp av råvarer og tatt store skritt mot målet om å bli 100 prosent avskogingsfrie. Siden 2014 har selskapet redusert utslipp av drivhusgasser i hele verdikjeden tilsvarende å fjerne 1,2 millioner biler fra veiene.

 

Article Type