Sort by
Sort by

Nestlé skal teste ut ny banebrytende satellitteknologi for å øke åpenheten i sine skogplantingsprosjekter

ny banebrytende satellitteknologi
Back to Press releases

Nestlé blir det første mat- og drikkevareselskapet som tar i bruk Airbus' nye Pléiades Neo-satellitter til å overvåke skogplanting. Nestlé vil bruke de svært høyoppløselige bildene fra denne banebrytende teknologien til å sikre at trærne de har plantet i innkjøpsregionene, fortsetter å trives på lang sikt. Denne tilnærmingen vil hjelpe Nestlé med å demonstrere hvor mye karbon de fjerner fra atmosfæren gjennom sitt Global Reforestation Program (pdf, 400Kb), en viktig pilar i ambisjonen om netto nullutslipp i 2050.

Magdi Batato, Nestlés konserndirektør og driftssjef, sier: "Skog kalles ofte naturbaserte løsninger fordi vi bruker naturen som en løsning for å redusere utslippene våre. Å plante trær i nærheten av innkjøpsstedene våre er en viktig del av klimaveikartet vårt, ved siden av å avkarbonisere driften og leverandørkjeden vår. Gjennom vårt globale skogplantingsprogram tar vi sikte på å plante og dyrke 200 millioner trær i leverandørkjedene og innkjøpslandskapene våre innen 2030. Målet vårt er å fjerne 2 millioner tonn CO2e gjennom disse prosjektene."


Selskapet vil først ta i bruk teknologien i Ranong- og Chumphon-provinsene i Sør-Thailand, der et skogplantingsprosjekt har pågått siden i fjor. Pléiades Neo-satellittene skal overvåke mer enn 150 000 skyggetrær på gårder der Nestlé henter kaffen sin over en 20-årsperiode. Skyggetrær bidrar til å forhindre at kaffen blir overeksponert for solen, øker avlingen og produktiviteten på lang sikt, samtidig som de fjerner karbon fra atmosfæren. Basert på disse erfaringene vil Nestlé vurdere om metoden skal utvides til andre steder i verden.


 Karen Florschütz, konserndirektør i Airbus og leder for Connected Intelligence, sier: "Overvåking av naturlig og tilsiktet skogplanting er nå blitt like viktig som overvåking av avskoging for å gjenopprette naturlige karbonlagre og sikre bærekraft. Pléiades Neo, med sin oppløsning på 30 cm, høye opptakskapasitet og rike spektralkonfigurasjon, er perfekt egnet til å følge gjenplantingsprosjekter over store og avsidesliggende områder. Vi er stolte av dette nye samarbeidet med Nestlé og ønsker å fortsette å være banebrytende i utviklingen av innovative løsninger for å håndtere klimaendringene."


Nestlé har brukt Airbus og Earthworm Starling-løsningen siden 2016 for å kontrollere risikoen for avskoging i nærheten av sine innkjøpssteder. Med Pléiades Neo oppskalerer Nestlé overvåkingstjenesten og bruker en lignende tilnærming til restaurering og regenerering av landskap.