Sort by
Sort by

Nestlé åpner nytt forskningsinstitutt for å støtte bærekraftige matsystemer

Nestlé har offisielt innviet ‘Institute of Agricultural Sciences’, som skal bidra til å fremme bærekraftige matsystemer ved å levere vitenskapsbaserte løsninger innen landbruk.
nytt forskningsinstitutt
Back to Press releases

Paul Bulcke, styreformann i Nestlé, sa i sin tale under innvielsen: "Vi har utviklet direkte relasjoner med generasjoner av bønder over hele verden. For å kunne fortsette å forsyne folk med velsmakende, næringsrik og rimelig mat, må vi sammen legge om til et mer bærekraftig matsystem. Det nye instituttet vil styrke vår ekspertise og bruke vårt globale nettverk til å støtte bondesamfunn og beskytte planeten vår."


Med globale matsystemer under press er det et presserende behov for å fremskynde nye tilnærminger som sikrer en bærekraftig matforsyning for en voksende verdensbefolkning og samtidig bidrar til bøndenes levebrød.


Ved det nye instituttet skal Nestlé-eksperter undersøke og utvikle løsninger innen viktige fokusområder som plantevitenskap, landbrukssystemer og melkeproduksjon.


Instituttet bygger på selskapets eksisterende ekspertise innen plantevitenskap for kaffe og kakao. Nestlés planteforskere har i mange år bidratt til Nestlés planer for bærekraftige innkjøp av kakao og kaffe - Nestlé Cocoa Plan og Nescafé Plan (pdf, 9 Mb) - og har blant annet nylig oppdaget mer sykdoms- og tørkeresistente kaffesorter.


Nestlé styrker nå denne ekspertisen og utvider den til flere avlinger, inkludert belgfrukter og korn. Instituttet samarbeider også med bønder om å teste ut regenerative landbruksmetoder for å forbedre jordhelsen og fremme biologisk mangfold. I tillegg utforsker eksperter nye tilnærminger innen melkeproduksjon som har potensial til å redusere klimagassutslippene i forbindelse med kufôr og gjødselhåndtering.


Jeroen Dijkman, leder for Nestlé Institute of Agricultural Sciences, sier: "Målet vårt er å identifisere de mest lovende løsningene for å fremme produksjonen av næringsrike råvarer og samtidig minimere miljøpåvirkningen. Vi har en helhetlig tilnærming og ser på flere faktorer, blant annet innvirkning på avling, karbonavtrykk, mattrygghet og kostnader, samt muligheten for oppskalering."


Som en del av Nestlés globale FoU-nettverk samarbeider instituttet tett med eksterne partnere, inkludert bønder, universiteter, forskningsorganisasjoner, oppstartsbedrifter og industripartnere, for å vurdere og utvikle vitenskapsbaserte løsninger. Det nye instituttet bekrefter selskapets forpliktelse til å styrke Sveits' unike økosystem for innovasjon.

Under den offisielle åpningen sa Valérie Dittli, statsråd i den sveitsiske kantonen Vaud, følgende: "Det nye instituttet styrker kantonen Vaud som et senter for fremragende forskning og utdanning innen landbruk og ernæring. Det bidrar også til det pågående arbeidet med å støtte bøndene i møte med klimaendringene. Landbruk er kjernen i ernæring av høy kvalitet, og i kantonen Vaud kan vi stole på et innovativt økosystem som samler partnere, inkludert landbruksfagfolk, skoler for høyere utdanning og private forskningssentre som Nestlé."


I tillegg til de nye fasilitetene hos Nestlé Research i Sveits omfatter instituttet en eksisterende forskningsenhet for plantevitenskap i Frankrike, gårder i Ecuador, Elfenbenskysten og Thailand, samt partnerskap med forskningsgårder.

Les mer om insitituttet