Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lede sammen

Slik bygger vi en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke for fremtiden.

Back to Press releases
Mar 15, 2018

Av Sonia Studer, Global leder for Mangfold & Inkludering i Nestlé

Nestlés produkter er til stede i dagliglivet til millioner av mennesker over hele verden. I mange land gjør kvinner størstedelen av matinnkjøpet. De representerer også flertallet av nyutdannede i verden i dag. Derfor er det viktig for vår virksomhet å sikre at kvinner, og deres synspunkter, er riktig representert på arbeidsplassen og på tvers av verdikjeden.

Jeg kommer fra en svært variert bakgrunn - etter å ha bodd i flere land og med foreldre av forskjellige nasjonaliteter - og jeg vet at erfaringene mine har formet hvordan jeg forholder meg til andre. Jeg tror sterkt på en mangfoldig arbeidsstyrke som reflekterer samfunnet og forbrukerne våre. Som Global leder for mangfold og inkludering er mitt oppdrag aktivt å fremme og en inkluderende kultur i hele selskapet, slik at vi får mest mulig ut av menneskene våre, måter å tenke på og unike ferdigheter og erfaringer.

Mangfold og inkludering er en integrert del av Nestlés kultur. Det er en av måtene vi setter misjonen vår – å bedre livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid - og verdier ut i live. I Nestlé tror vi at vi kan gjøre en forskjell ved å inkludere mangfold og inkludering i alt vi gjør. For å lykkes med dette, fokuserer vi på tre områder: i) Kultur - bygge en inkluderende kultur som verdsetter de ulike talentene og erfaringene til våre ansatte; ii) Innovasjon - innovasjon for å møte behovene til alle de ulike forbrukerne og kundene våre; iii) Samfunnet – vi engasjerer oss i lokalsamfunn i de ulike markedene vi har virksomhet.

Verdiene våre er forankret i respekt: Respekt for oss selv og for andre, respekt for mangfold og respekt for fremtiden. For å underbygge dette er kjønnsbalanse alltid et mål, også i interne valg, karriereplanlegging og forfremmelser. Alle Nestlé-markeder har en handlingsplan for mangfold og inkludering med sterkt fokus på kjønnsbalanse.

Vi tilbyr også fleksible arbeidsmuligheter, støtte til barnepass (hvor mulig), trening i ubevisst partiskhet og kjønn, veiledning og coaching for kvinner, og støtte for å legge til rette for doble karrierer. Og i 2015 lanserte vi nye globale retningslinjer for å legge til rette for småbarnsforeldre, som gir alle kvinner minst 14 ukers betalt barselsorlov. I Norge høres det beskjedent ut, men det er en av de mest progressive retningslinjene i mat- og drikkevareindustrien internasjonalt. Disse programmene bidrar til å støtte kvinner i Nestlé, og gir dem de rette mulighetene for å lykkes på jobb.

Nestlé har forpliktet seg til å være et kjønnsbalansert selskap antall kvinnelige ledere og seniorledere globalt. Vi har lyktes så langt, med 30% kvinner i ledende stillinger ute i markedene og 37,5% kvinner i lederstillinger sentralt. Som arbeidende mor, med en mann som også jobber, vet jeg at vi fortsatt har jobb å gjøre. Jeg vil fortsette å jobbe for å muliggjøre bedre kjønnsbalanse på alle nivåer.

Jeg blir stadig spurt om hva viktigste vi må gjøre for å legge til rette for endring. Vel, svaret er at det ikke bare er én ting. I stedet bør vi forplikte oss til å endre noe hver dag. Vi kan alle gå ut av komfortsonen, utfordre fordommene våre og våge å bry oss, ved å lede sammen – kvinner og menn fra alle generasjoner.

Article Type