Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Klar, ferdig aktiv hverdag!

Nestlé utfordrer norske familier til å komme seg ut av sofaen, leke, være mer aktiv og ha det gøy sammen! Enten dere går på fottur, spiller fotball eller ringspill i hagen, balanserer på slakk line eller fisker, kan dere delta i konkurransen ved å dele et bilde av familien i aktivitet på Instagram eller Facebook med hashtagen #helenorgeleker.
Fortell oss også gjerne om hva dere gjør på bildet!
Vi trekker to heldige familier som vinner trampoliner fra Jump King, til en verdi av 10.000 kroner (inkl. frakt). I tillegg trekker vi også 50 vinnere av sportsbager fra Puma fylt med Nestlé-produkter. 

Informasjon om konkurranseregler finner du under.

Klar, ferdig aktiv hverdag!
Back to Press releases

Hvordan delta?
Aksept av vilkår og betingelser

Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren konkurransereglene.
Last opp bildet med hashtag/emneknagg #helenorgeleker på Instagram eller Facebook. Du er da med i trekningen av i) to trampoline fra Jump King (hovedpremier), hver til en verdi av opptil 10.000 NOK (inkl. frakt) og ii) 50 Puma-bager fylt med produkter fra Nestlé.
 

Slik deltar du: 
•    Du må ha en egen Instagram- eller Facebook-konto for å delta i konkurransen
•    Ta bilde av lek eller annen fysisk aktivitet med familien
•    Del bildet på Instagram eller Facebook og merk bildet med #helenorgeleker
•    Husk at du må ha åpen profil for at vi skal kunne se bidraget ditt
•    Du kan delta med så mange bilder du ønsker, men du kan bare vinne én premie. 
•    Kun bilder som er lagt ut i konkurranseperioden vil regnes som bidrag til konkurransen (se under)
•    Deltagere må være over 16 år. (Personer som er under 18 år trenger foresattes/verges godkjennelse for å delta i konkurransen.)
•    Konkurransen er arrangert av AS Nestlé Norge og konkurransen er ikke i samarbeid med Facebook/Instagram

Konkurranseregler
Konkurranseperioden varer fra 13.07.2020 til 06.09.2020. Kun personer over 16 år som er bosatt i Norge kan delta i konkurransen. Personer som er under 18 år trenger foresattes/verges godkjennelse for å delta i konkurransen. Ansatte eller familiemedlemmer av ansatte i Nestlé kan ikke delta i konkurransen. Det samme gjelder kollegaer og familiemedlemmer av jurymedlemmene.
Ved å laste opp ditt bilde bekrefter du at du ønsker å være med i konkurransen aksepterer konkurransevilkårene. Nestlé forebeholder seg retten til å benytte bildene etter nærmere avtale med vinneren. 
Juryen trekker vinnere etter endt konkurranseperiode. Vinnerne blir annonsert i kommentarfeltet til denne konkurranseposten.
Eventuell skatt av premie betales av vinneren.

Hvordan kontaktes vinneren?
Vinnerne vil bli kontaktet av Nestlé i løpet av uke 38 i 2020 etter konkurranseslutt. Dersom Nestlé ikke får kontakt med vinnerne innen rimelig tid, har Nestlé mulighet til å trekke nye vinnere. Vinnerne må oppgi nødvendige opplysninger ved å sende dette til kontktperson i Nestlé som man vil få info om når man trekkes som vinner. Hvis vinneren er under 18 år må vinneren også oppgi kontaktopplysningene til foresatte/vergen slik at Nestlé skal kunne sikre at samtykke til å delta i konkurransen foreligger. Nødvendige opplysninger vil være: Fullt navn og postadresse, fødselsdato samt en skriftlig bekreftelse på at du godtar konkurransevilkårene. Premien vil bli levert etter avtale med vinner. 
Nestlé forbeholder seg retten til å fjerne kommentarer og utestenge deltagere som ikke oppfyller disse konkurransereglene, eller som på annen måte anses å krenke moral eller lov. Nestlé kan videre ikke bli holdt ansvarlig for noe innhold som en deltager publiserer i konkurransen. Deltageren er selv ansvarlig for at de innehar samtlige rettigheter til å publisere innholdet og man innehar samtykke fra eventuelle avbildede personer.

Personopplysninger
Ved å delta i konkurransen blir deltakeren nødt til å gi noen personlige opplysninger, som navn og kontaktinformasjon. Alle personopplysninger behandles også i henhold til Nestlés personvernerklæring. Nestlé vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser ved konkurransen, blant annet for å kontakte vinner, sende premie og publisere vinnerens navn i kommentarfeltet på Facebook.
Det er frivillig å delta i konkurransen, og dermed å oppgi personlig informasjon. Ved å delta i konkurransen samtykkes imidlertid til at Nestlé behandler og publiserer dine personlige data i henhold til de ovennevnte formål og i samsvar med våre retningslinjer.
Når vinnerne kontaktes, kommer vedkommende til å få mulighet til å gi Nestlé samtykke til å behandle dine personlige data, og at Nestlé kan offentliggjøre navnet ditt på Nestlé Norge sin Facebook-side og Instagram-konto i henhold til de overnevnte punktene og i samsvar med våre retningslinjer. 
Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldende myndighetskrav. Ifølge loven har du alltid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til lagring av dine personopplysninger. Tilbaketrekker du ditt samtykke før en vinner er kåret anses du ikke lenger oppfylle kravene til å delta i konkurransen og Nestlé vil ikke lenger lagre dine personopplysninger. Du har også en lovfestet rett til gratis, en gang pr kalenderår, etter skriftlig signert søknad rettet til Nestlé, å motta informasjon om hvilke personopplysninger om deg Nestlé besitter og hvordan disse dataene behandles. Ifølge loven har du rett til å be om korrigering av personlig informasjon om deg som Nestlé besitter.

Juryen består av:
Kristine Langø
Axel Heiberg-Andersen
Stein Vik
Anette Blaasvær

Konkurransen er arrangert av:
AS Nestlé Norge 
Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker
NO-0502 Oslo, Norge

Tlf. 800 80 730
www.nestle.no