Sort by
Sort by

NESCAFÉ, Nestlés største kaffemerke og blant de mest populære kaffene i verden, presenterer i dag sin omfattende plan for å bidra til å gjøre kaffedyrking mer bærekraftig: NESCAFÉ Plan 2030

Back to Press releases
Nescafe Plan 2030

 

Merket samarbeider med kaffebønder for å hjelpe dem i overgangen til regenerativt landbruk samtidig som det viderefører arbeidet som er gjort gjennom NESCAFÉ Plan det siste tiåret. 

NESCAFÉ investerer over én milliard sveitsiske franc, tilsvarende 11 milliarder kroner, frem mot 2030, i programmet. Investeringen understøttes av Nestlés allerede eksisterende investeringer i regenerativt landbruk, i tråd med konsernets forpliktelse til å akselerere overgangen til et regenerativt matsystem og ambisjon om å oppnå netto nullutslipp. 

Klimaendringer setter kaffedyrkende regioner under press,» sier David Rennie, leder for Nestlé Coffee Brands. «Med ti års erfaring fra NESCAFÉ Plan akselererer vi nå arbeidet vårt for å hjelpe til med å bekjempe klimaendringer og møte sosiale og økonomiske utfordringer i NESCAFÉ-verdikjedene." 

David Rennie, leder for Nestlé Coffee Brands

Global oppvarming vil redusere landarealet som er egnet for dyrking av kaffe med opptil 50 prosent innen 2050. Samtidig er rundt 125 millioner mennesker avhengig av kaffe som levebrød og anslagsvis 80 prosent av familiene involvert lever rundt eller under fattigdomsgrensen. Det må handles nå for å sikre bærekraftig kaffe på lengre sikt.

Som verdens ledende kaffemerke har NESCAFÉ som mål å ha en reell innvirkning på kaffedyrking globalt.Vi vil at kaffebønder skal ha et godt liv samtidig som at kaffe skal ha en positiv innvirkning på miljøet. Våre handlinger kan bidra til å drive endring i hele kaffeindustrien."

Philipp Navratil, leder for Nestlés kaffestrategiske forretningsenhet

Støtter bøndenes overgang til regenerativ kaffedyrking 

Regenerativt landbruk er en tilnærming til jordbruk som har som mål å forbedre jordhelsen og fruktbarheten – samt beskytte vannressurser og biologisk mangfold. Sunnere jordsmonn er mer motstandsdyktig mot virkningene av klimaendringer og kan øke avlingene og bidra til å styrke bøndenes levebrød. 

NESCAFÉ vil gi bønder opplæring, teknisk assistanse og høyytende kaffeplanter for å hjelpe dem med å overgangen til regenerativ kaffedyrking. Noen eksempler på regenerativ landbrukspraksis inkluderer: 

 • Å plante dekkvekster bidrar til å beskytte jorda. Det bidrar også til å tilføre biomasse til jorda, noe som kan øke jordens organiske materiale og dermed jordkarbonbindingen. 
 • Innblanding av organisk gjødsel bidrar til jordens fruktbarhet, noe som er avgjørende for god jordhelse. 
 • Økt bruk av agroskogbruk og sambruk bidrar til bevaring av biologisk mangfold. 
 • Å beskjære eksisterende kaffetrær eller erstatte dem med varianter som er motstandsdyktige mot sykdommer og klimaendringer, vil bidra til å forynge kaffeplantasjer og øke avkastningen for bøndene. 

Fokuserer på opprinnelse der NESCAFÉ kjøper inn 90 prosent av kaffen 

NESCAFÉ vil jobbe med kaffebønder for å teste, lære og evaluere effektiviteten til ulike landbruksmetoder. Dette vil bli gjort med fokus på syv nøkkelområder hvor merket kjøper inn 90 prosent av kaffen sin: Brasil, Vietnam, Mexico, Colombia, Elfenbenskysten, Indonesia og Honduras. 

NESCAFÉ har som mål å oppnå: 

 • 100 prosent ansvarlig kaffe innen 2025 
 • 20 prosent av kaffe dyrket med landbruksmetoder som fremmer bedre jordhelse innen 2025 og 50 prosent innen 2030 som en del av Nestlés ambisjon for nøkkelråvarer

Piloterer en finansiell støtteordning i Mexico, Elfenbenskysten og Indonesia for å akselerere overgangen til regenerativt landbruk 

NESCAFÉ skal støtte bønder som tar på seg risikoen og kostnadene forbundet med overgangen til regenerativt landbruk, og Mexico, Elfenbenskysten og Indonesia vil være først ute. Gjennom ordningen vil NESCAFÉ sammen med kaffebønder teste og lære den beste tilnærmingen i hvert land. Disse kan omfatte tiltak som: 

 • kontantinsentiver for å ta i bruk regenerativ landbrukspraksis 
 • inntektssikring ved bruk av værforsikring 
 • større tilgang til kreditt for bønder 

NESCAFÉ vil følge utviklingen tett og vurdere resultatene av programmene med kaffebønder gjennom sitt overvåkings- og evalueringspartnerskap med Rainforest Alliance. Innsatsen vil også bli supplert med nye og kompetanseorienterte partnerskap. 

Redusere klimagassutslipp ved å fange og lagre mer karbon i jorda 

Regenerativt landbruk bidrar også til å trekke ut karbondioksid fra atmosfæren og redusere klimagassutslipp. Det er derfor regenerativt landbruk er en sentral del av Nestlés klimaveikart. NESCAFÉ har som mål å bidra til Nestlés Zero Net-forpliktelse om å halvere klimagassutslippene innen 2030 og nå netto nullutslipp innen 2050. Merket vil samarbeide med bønder, leverandører og partnere for å hjelpe til med å beskytte landbrukssamfunn, styrke biologisk mangfold og bidra til å forhindre avskoging. Merket vil også hjelpe bøndene med å plante mer enn 20 millioner trær på eller i nærheten av kaffeplantasjene deres. 

Bygger fremtiden på et solid fundament 

Dagens kunngjøring bygger videre på NESCAFÉs bærekraftarbeid. Siden 2010 har merket investert i bærekraft gjennom NESCAFÉ-planen og har gjort betydelige fremskritt: 

 • Ansvarlig kaffe: 82 prosent av NESCAFÉs kaffe ble kjøpt inn på  en ansvarlig måte i 2021 
 • Kaffeplanter: 250 millioner nye kaffeplanter er distribuert til bønder siden 2010 
 • Overvåking og evaluering: Effektsanalyse i samarbeid med Rainforest Alliance på tvers av 14 land 
 • Klimagassutslipp: 46 prosent reduksjon i klimagassutslipp ved våre fabrikker for instant-kaffe (2020 vs. 2010, per tonn produkt) 
 • Vannbruk: 53 prosent mindre vannuttak i våre løselige kaffefabrikker (2020 vs 2010, per tonn produkt)