Sort by
Sort by

Nestlé gir sin støtte til Caring for Climate på FNs klimatoppmøte

Back to Press releases

23. september, 2014 – Nestlé har kunngjort at selskapet støtter Caring for Climate, verdens største koalisjon innenfor klimaspørsmål, som del av selskapets langvarige engasjement i arbeidet mot klimaendringer.

I en tale under FNs klimatoppmøte i New York sa José Lopez, Nestlé Executive Vice President og Head of Operations, at selskapet ville støtte tilsvarende initiativ fra andre ledende internasjonale organisasjoner, som CDP, gitt det store behovet for å ta tak i problemene rundt klimaendringer.

"Caring for Climate-initiativet er helt på linje med våre egne forpliktelser, som reflekterer vår respekt for samfunnet vi driver vår virksomhet innenfor, respekt for miljøet og respekt for fremtidige generasjoner," sa José Lopez.

"Man kan ikke drive forretningsvirksomhet i dag uten at man tar klimautfordringen meget alvorlig. Klimaet har bruk for, at verdens virksomheter arbeider etter prinsippene i Caring for Climate. Vi har i Nestlé av samme grunner klimaforberedninger som er en meget viktig del av våres omfattende CSR-arbeid," sier Peter Svensson, Nordic Head for Nestlé.

Caring for Climate

Caring for Climate ledes av UN Global Compact, UN Environment Programme og UN Framework Convention on Climate Change. Nestlé har inngått partnerskap med en rekke FN-organisasjoner, akademiske institusjoner og frivillige organisasjoner, inkludert UN Global Compact og Rainforest Alliance, for å bidra til å løse de mange komplekse klima-, miljø- og samfunnsproblemene som Nestlé og verden står overfor.

Caring for Climate-forpliktelsene inkluderer fortsatt arbeid med å styrke energieffektiviteten og redusere utslippene av klimagasser fra produkter, tjenester og prosesser.

Som verdens største næringsmiddel- og drikkeselskap blir Nestlé direkte berørt av effektene av klimaendringer, og dette er grunnen til at selskapet gjennom flere år har iverksatt tiltak for å oppnå betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser, inkludert bruk av fornybar energi og forbedret energieffektivitet.

Gjennom slike tiltak og selskapets arbeid med leverandører, bønder og forbrukere for å legge til rette for effektiv ressursbruk, ansvarlig ressursforvaltning og miljøvern, har Nestlé blitt anerkjent som en leder innenfor næringsmiddelsektoren av en rekke virksomheter og frivillige organisasjoner, inkludert Oxfam og Dow Jones Sustainability Index.

Andre klimainitiativer

Nestlé har gitt sin tilslutning til New York Declaration on Forests, som har en visjon om å stoppe og reversere avskogingen. Dette er på linje med Nestlés løfte om å bidra til ingen netto avskoging innen 2020.

Selskapet støtter også viktige initiativer fra andre ledende internasjonale organisasjoner: de seks klimatiltakene til CDP og the Trillion Tonne Communiqué of the Prince of Wales’s Corporate Leaders Group.

CDPs mål er blant annet å få bukt med avskoging som følge av varehandelen fra alle leveransekjeder innen 2020, samt stimulere til bedrifters samfunnsansvar innenfor klimaendringer.

Nestlé har kuttet utslippet av klimagass fra produksjonen av 1 kilo produkter til halvparten sammenlignet med for 10 år siden. Innen 2015 forventer Nestlé å redusere utslippene av klimagass per tonn produkt med 35 % sammenlignet med 2005, slik at man oppnår en samlet reduksjon i utslippene av klimagass.

Bærekraft er et viktig tema på Nestlés annual Creating Shared Value Forum, som arrangeres den 9. oktober i Sveits. Forumet er en årlig samling for representanter fra frivillige organisasjoner, industrien og høyere utdanning, hvor man deler erfaringer og diskuterer hvordan man best skaper felles verdier.