Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé oppretter forskningsinstitutt for emballasje, for å bidra til en mer bærekraftig matbransje.

News

Back to Press releases
Dec 07, 2018

Nestlé annonserte denne uken opprettelsen av Nestlé Institute of Packaging Sciences, et forskningssenter dedikert til utvikling av funksjonelle, trygge og miljøvennlige emballasjeløsninger. Dette er et viktig skritt mot å møte selskapets forpliktelse om å gjøre 100% av emballasjen de bruker resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025.

 – Vi ønsker å gå foran innen utvikling av de mest bærekraftige emballasjeløsningene for mat- og drikkevarer. Vi styrker nå forskningsressursene våre betydelig, for å nå dette målet, og bidra til å bekjempe den voksende utfordringen knyttet til avfall fra emballasje – og særlig plastemballasje. Målet er å minimere miljøeffekten samtidig som vi tilbyr sunnere og mer velsmakende produkter, sier Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé.

The Nestlé Institute of Packaging Sciences, som blir en del av Nestlés globale forskningsorganisasjon, etableres i Lausanne i Sveits. Rundt 50 ansatte vil jobbe ved senteret, som også skal inneholde et toppmoderne laboratorium og fasiliteter for effektive tester av prototyper.

Senteret vil blant annet evaluere en rekke bærekraftige emballasjematerialer opp mot parametre som trygghet og funksjonalitet, i tett samarbeid med Nestlés globale forskningsnettverk, partnere fra akademia, leverandører og oppstartsselskaper. Fokus for forskningen vil inkludere resirkulerbare, biologisk nedbrytbare og komposterbare polymerer, funksjonelt papir, samt nye emballasjekonsepter og -teknologier for å øke graden av resirkulering av plastemballasje. De nye løsningene vil testes på en rekke produktkategorier, før de rulles ut i Nestlés globale portefølje.

Også ved Nestlés nordiske fabrikker jobbes det for fullt med å redusere miljøeffekten av produksjonen.

– Vi  går nå gjennom all emballasje på produktene som fremstilles i Norden, inkludert barnematen som selges i Norge, for å lage en effektiv handlingsplan. Emballasjeutfordringen er en alvorlig trussel mot miljøet, som vi adresserer ved alle Nestlés fabrikker, sier Cathrine Suter Ossborn, nordisk sjef for kommunikasjon.  

Article Type