Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlés årsresultat for 2018

Back to Press releases
Feb 14, 2019
  • Organisk vekst på 3,0%, med sterk volumvekst (RIG) på 2,5% og prisvekst på 0,5%. Veksten underbygges av høyere fart i USA og Kina, og innen barnemat.
  • Total omsetning økte med 2,1% til CHF 91,4 milliarder, tilsvarende 785 milliarder NOK.
  • Underliggende driftsmargin (UTOP) på 17,0%, opp 50 basispunkter.
  • Inntjening per aksje økte med 45,5%.
  • Anbefalt utbytte på CHF 2,45 per aksje
  • Utsikter for 2019: Selskapet sikter seg inn mot målene satt for 2020, med fortsatt forbedring i organisk salgsvekst og underliggende driftsmarginer. Underliggende inntjening per aksje i fast valuta og kapitaleffektivtet forventes å øke.

 

Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé sier: «Vi er tilfredse med utviklingen i 2018. Samtlige finansielle indikatorer bedret seg betydelig, og veksten er tilbake i våre to største markeder, USA og Kina, samt innen barnemat. Nestlé fortsetter å investere i fremtidig vekst, og øker samtidig tilbakebetaling til aksjonærene gjennom utbytter og aksjekjøpsprogram. Vi har tatt store skritt i å endre porteføljen og skjerpe konsernets strategiske fokus, gjennom å styrke de viktigste vekstkategoriene og geografiske områdene. Vår unike Ernæring-, Helse- og Velværestrategi, der mat, drikkevarer og næringsrike helseprodukturer utgjør kjernen, har blitt betydelig tydeligere etter at vi har gjennomført en rekke transaksjoner og annonsert strategiske avgjørelser for Nestlé Skin Helath og Herta.

I 2018 styrket vi innovasjonskapasiteten vår betydelig, for å sikre fortsatt teknologisk forsprang og raskere vei til markedet. I en bransje i rask endring har Nestlé det som kreves for å glede forbrukere med meningsfulle innovasjoner og nødvendige produkter.

I en tid der både forbrukere og myndigheter er stadig mer opptatt av å finne løsninger på utfordringer knyttet til miljø og sosiale forhold, har Nestlé bekreftet lederskapet innen bærekraft. Vår nye handlingsplan for å løse emballasjeavfallsproblemene viser dette.

Vi er på vei mot å innfri målene for 2020 og posisjoner Nestlé for fortsatt bærekraftig vekst i årene som kommer».

 

Article Type