Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé mot 100% resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje innen 2025

<span style="color:rgb(45, 54, 64);font-family:arial;font-size:13.3333px;background-color:rgb(255, 255, 255)">Nestlé annonserer med dette sin ambisjon om å gjøre 100 prosent av emballasjen selskapet benytter enten resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025.</span>

Back to Press releases
Apr 30, 2018

Visjonen er at ingen emballasje, inkludert plast, skal deponeres eller ende som søppel. Nestlé mener det er et umiddelbart behov for å minimere den negative effekten emballasje har på miljøet.

Nestlés konsernsjef, Mark Schneider, sier: «Plastavfall er en av de største bærekraftsutfordringene verden står overfor i dag. En løsning krever samarbeid. Vi er dedikert til å finne nye løsninger for å redusere, gjenbruke og resirkulere. Ambisjonen vår er å oppnå 100 prosent resirkulérbar eller gjenbrukbar emballasje innen 2025».

Selskapet fokuserer på tre hovedområder: å eliminere ikke-resirkulérbar plast; å legge til rette for plast som muliggjør høyere resirkuleringsgrad; og eliminere eller endre komplekse kombinasjoner av materialer brukt i emballasje.

Nestlé anerkjenner behovet for å utvikle en sirkulær økonomi, og er dedikert til å:

  • Spille en aktiv rolle for å utvikle velfungerende innsamling, sortering og resirkuleringsløsninger i alle land vi er tilstede i;
  • Jobbe med partnere i verdikjeden og bransjeorgansisasjoner for å utforske ulike emballasjeløsninger for å redusere bruken av plast, legge til rette for resirkulering og utvikle nye metoder for å eliminere plastavfall;
  • Merke plastproduktene våre med informasjon om resirkulering for å hjelpe forbrukere til å resirkulere på riktig måte;
  • Bidra til å skape et marked for å resirkulert plast ved å fortsette å øke andelen resirkulert plast i emballasjen vår.

Å hindre at emballasjemateriale ender opp som avfall, særlig i havet og vann ellers er en av hoveddrivkreftene bak denne strategien.

Article Type