Nestlé mot 100% resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje innen 2025

Nestlé annonserer med dette sin ambisjon om å gjøre 100 prosent av emballasjen selskapet benytter enten resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025.

To Press Releases listapr 30, 2018

Visjonen er at ingen emballasje, inkludert plast, skal deponeres eller ende som søppel. Nestlé mener det er et umiddelbart behov for å minimere den negative effekten emballasje har på miljøet.

Nestlés konsernsjef, Mark Schneider, sier: «Plastavfall er en av de største bærekraftsutfordringene verden står overfor i dag. En løsning krever samarbeid. Vi er dedikert til å finne nye løsninger for å redusere, gjenbruke og resirkulere. Ambisjonen vår er å oppnå 100 prosent resirkulérbar eller gjenbrukbar emballasje innen 2025».

Selskapet fokuserer på tre hovedområder: å eliminere ikke-resirkulérbar plast; å legge til rette for plast som muliggjør høyere resirkuleringsgrad; og eliminere eller endre komplekse kombinasjoner av materialer brukt i emballasje.

Nestlé anerkjenner behovet for å utvikle en sirkulær økonomi, og er dedikert til å:

  • Spille en aktiv rolle for å utvikle velfungerende innsamling, sortering og resirkuleringsløsninger i alle land vi er tilstede i;
  • Jobbe med partnere i verdikjeden og bransjeorgansisasjoner for å utforske ulike emballasjeløsninger for å redusere bruken av plast, legge til rette for resirkulering og utvikle nye metoder for å eliminere plastavfall;
  • Merke plastproduktene våre med informasjon om resirkulering for å hjelpe forbrukere til å resirkulere på riktig måte;
  • Bidra til å skape et marked for å resirkulert plast ved å fortsette å øke andelen resirkulert plast i emballasjen vår.

Å hindre at emballasjemateriale ender opp som avfall, særlig i havet og vann ellers er en av hoveddrivkreftene bak denne strategien.