Sort by
Sort by

Hvordan jobber Nestlé med bærekraft?

Hver dag påvirker vi milliarder av mennesker, fra de som dyrker råvarene våre, til menneskene som spiser og drikker produktene våre til samfunnene vi lever i og i miljøet som vi alle er avhengige av.

Veiledet av verdiene våre, jobber vi sammen med våre partnere for å skape en felles verdi - vi bidrar til samfunnet samtidig som vi sikrer langsiktig suksess for vår virksomhet. Vi kaller dette Creating Shared Value (CSV) – selve grunnlaget for Nestlés virksomhet. Dette betyr at vi tror at selskapet vil lykkes ved å skape verdier for både eierne våre og samfunnet generelt. Alt vi gjør og produserer må ha en positiv effekt på omverdenen samtidig som det bidrar til langsiktig utvikling for selskapet vårt. Vi fokuserer arbeidet vårt på tre overlappende områder: enkeltpersoner og familier som nyter produktene våre, alle samfunnene vi opererer i og for kloden. Vi er drevet av et ønske om å forbedre livskvaliteten globalt og å bidra til å skape en sunnere fremtid – og alle våre tiltak støtter opp om FNs Bærekraftsmål. 

Det er ikke utmerkelser eller anerkjennelser som driver osss, men vi er selvfølgelig stolte over at vår bærekraftsinnsats og fremgang stadig blir lagt merke til av toneangivende organisasjoner som reviderer og rangerer aktører i næringslivet, som FTSE4Good. 

Les mer om hvordan Nestlé jobber med bærekraft her.