Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jeg trenger råd om amming. Hva anbefaler Nestlé?

Brystmelk er den beste maten for alle nyfødte. Den er perfekt sammensatt, har en helt riktig temperatur, er lett tilgjengelig, enkel å fordøye og gir også beskyttelse mot infeksjoner. Amming gjør det også mulig for mor og barn å få tett kontakt. Først etter 6 måneder har barnet bruk for annen mat for å supplere ammingen. Brystmelk kan altså fortsatt være en del av barnets kost i løpet av det første året eller lenger.