Sort by
Sort by

  Har Nestlé en strategi for vannforbruk?

Ja, Nestlé har en klar og tydelig vannstrategi som blant annet omfatter hvordan vi skal redusere vannforbruket i egen virksomhet og hvordan vi skal håndtere vannressurser på en ansvarlig måte. I 2011 mottok Nestlé World Water Prize i virksomhetskategorien for sitt vannarbeid. Nestlé har redusert vannforbruket med mer enn 41 prosent siden 2005 ved våre anlegg. Men det nøyer vi oss ikke med. Siden 70 prosent av vannforbruket foregår i landbruket, jobber vi med å lære opp produsenter vi kjøper avlinger fra. Vi trener dem i bærekraftig jordbruk og bærekraftige vanningsmetoder. Nestlé samarbeider tett med The Alliance for Water Stewardship (AWS), som utvikler rammeverk og sertifiseringer for aktører som benytter mye vann, og lærer dem å forstå hvordan bruken av dem påvirker miljøet. Nestlé har som mål å sertifisere alle fabrikker som produserer flaskevann, og vi ber også andre aktører om å gjøre det samme.

Vann er viktig, og vi må alle handle sammen slik at det ikke blir for mye.

Läs mer här