Sort by
Sort by

Hva er deres synspunkt på Corporate Climate Responsibility Monitor publisert 7. februar 2022?

Det er både viktig og positivt at aktivitetene og forpliktelsene våre knyttet til klimaendringer monitoreres av eksterne, men vi mener at New Climate Institutes Corporate Climate Responsibility Monitor (CCRM)-rapport mangler forståelse for tilnærming en vår. 
Vårt «veikart til netto null» har blitt validert av Science Based Targets-initiativet (SBTi), og det ligger et meget omfattende arbeid bak. Vi har også hatt dialog med New Climate Institute for å forklare data og metodikken bak strategien vår. 
I motsetning til hva som hevdes i rapporten, er alle utslippsmålene målt mot en 2018-nullpunkt (92 millioner tonn). Dette betyr at innen 2030 er planen vår å halvere dette tallet til rundt 46 millioner tonn, noe som representerer et absolutt reduksjonsmål på 50 prosent. Denne innsatsen inkluderer alle karbonutslipp knyttet til ytterligere vekst fra selskapet vårt hvert år. 

Les mer om tiltakene våre mot klimaendringer og måloppnåelse i vår «Creating Shared Value and Sustainability»-rapport. 

Hva er rammen for Nestlés klimaveikart? 

Målene våre dekker alle tre områder av aktivitetene våre – inkludert de utslippene som ikke er under vår direkte kontroll. Vi angir tydelig hvilke utslipp som faller innenfor rammen. Dette er ikke bare i tråd med – men går utover – anbefalingene i SBTi Net-Zero Standard. 
Du kan finne mer detaljert informasjon om utslippene og omfanget av tilkakene våre mot klimaendringer på side 7 i vårt klimaveikart. Etter hvert som vi blir enda bedre til å identifisere og måle utslipp, og mens kvaliteten på data bedres over tid (f.eks. informasjon fra leverandørene våre, etc.), vil vår forståelse ytterligere forbedres. 

Hvilke ambisjoner har dere knyttet til bruk av fornybar elektrisitet? Hvorfor oppgir dere ikke flere detaljer? 

Vi har som mål å kjøpe 100 prosent av elektrisiteten som brukes i Nestlés fabrikker, varehus, logistikk og kontorer fra fornybare kilder innen 2025. Vi kjøper allerede mer enn 50 % av elektrisiteten vår på denne måten og vil fortsette å øke andelen så raskt som lokale nettforhold tillater det. Detaljer om mengden fornybar elektrisitet vi kjøper år for år er offentlig tilgjengelig på nettsteder som CDP

Hvilken rolle spiller karbonkompensasjon/offsetting i Nestlés netto null-ambisjon? 

For å nå vår netto null-ambisjon fokuserer vi først og fremst på karbonfjerning innenfor vår direkte og indirekte verdikjede som en del av å endre måten vi opererer på. 
I tillegg til det vi gjør innenfor egen virksomet, ønsker vi å engasjere forbrukerne i denne reisen gjennom merkevarene våre. For å bli sertifisert som karbonnøytrale, må merkevarene våre få full forståelse egne, totale klimagassutslipp. De må deretter redusere og fjerne deler av disse utslippene, både i sin egen virksomhet og verdikjede (og over tid øke denne innsatsen som en del av vår samlede reise) før de kompenserer for det gjenstående gjennom verifiserte ordninger av høy kvalitet. For eksempel er vårt plantebaserte drikkevaremerke Wunda allerede sertifisert som karbonnøytralt Du kan lese mer om tilnærmingen og metodikken som brukes på nettsiden deres.