Sort by
Sort by

Klimaendring: Nestlés Klimaavtrykk

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.

Å bekjempe klimaendringene kan ikke vente. Derfor handler vi nå.

I Nestlé bruker vi størrelsen og rekkevidden vår for å bekjempe klimaendringene og utgjøre en betydelig forskjell. Vi transformerer virksomheten vår og bruker ressursene og kompetansen vår til å drive frem og inspirere til endring.

Etter et tiår med handling, vil vi nå halvere utslippene våre av drivhusgasser innen 2030 og bli klimanøytrale innen 2050.

Vi vil spille en ledende rolle gjennom å redusere utslipp på tvers av hele virksomheten og forsyningskjeden. Vi vil bruke råvarer som dyrkes gjennom regenerativt jordbruk, samtidig som vi beskytter trær og landskap som absorberer karbon.

Vår vei til netto null retter seg inn mot tre hovedområder

 

Vi jobber tett med bønder, leverandører og samfunn der vi er til stede med å utvikle råvarene våre på en måte som gir en positiv effekt på miljøet og sosiale forhold. Vi skal:

  • Jobbe med bønder for å implentere metoder for å kunne bekjempe klimaendringer og styrke levebrødet
  • Motivere våre leverandører over hele verden til å bli med oss på vår reise klimanøytralitet
  • Plante 20 millioner trær i året de neste ti årene
  • Sikre at råvareleverandørene våre er helt avskognigsfrie innen 2022.

Å oppnå klimanøytralitet vil innebære store endringer i måten vi fremstiller produktene våre på. Vi vil nå:

  • Gå over til 100% fornybar energi innen 2025
  • Bytte ut våre global flåte med eide eller leasede biler og lastebiler for å redusere utslipp innen 2022

Ved å bruke kunnskapen og ressursene våre vil vi transformere porteføljen vår med produkter som er 'bra for deg og kloden. Vi skal:

  • Endre oppskrifter for å gjøre produktene våre mer bærekraftige
  • Forbedre hvordan vi måler og håndterer utslipp
  • Gå mot karbonnøytrale merker

Les mer om hvordan vi bidrar til løsningen

Net zero climate