Nestlé støtter LEAF-koalisjonen for å beskytte tropiske skoger og styrke den globale klimakampen

climate
Back to Press releases

Nestlé har sluttet seg til LEAF-koalisjonen (Lowering Emissions by Accelerating Forest finance Coalition) for å mobilisere minst 1 milliard dollar i finansiering for å beskytte tropiske skoger. Tiltaket støtter milliarder mennesker som er avhengig av skogen, og bidrar til en mer bærekraftig utvikling.

Å sette strek for tropisk avskoging innen 2030 vil være et avgjørende ledd i innfri bærekraftsmålene for klima, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. LEAF-koalisjonen har som mål å heve den globale klimaambisjonen og bidra til beskyttelse av tropisk skog. Det vil gi resultatbasert finansiering til land for å beskytte sine tropiske skoger.

LEAF-koalisjonen ble lansert denne uken på Leaders Summit on Climate, og er et nytt offentlig-privat initiativ med deltakelse fra regjeringene i Norge, Storbritannia, USA og ledende selskaper, inkludert Nestlé. Koalisjonen koordineres av Emergent, en amerikansk organisasjon.

Deltakerne er allerede forpliktet til å gjennomføre betydelige, frivillige kutt i egne klimagassutslipp i tråd med de vitenskapsbaserte mål og i samsvar med de langsiktige temperaturmålene i Parisavtalen. LEAF-koalisjonen samler selskaper som vil jobbe sammen for å gjennomføre ytterligere akutte klimatiltak i land med tropisk skog, og hjelper dem med å nå ambisiøse nasjonale klimamål.

"Å bekjempe avskoging og gjenreise skog er avgjørende for å løse globale klimautfordringer. Nestlé er stolt over å bli med i LEAF-koalisjonen, og samarbeide med nasjonale myndigheter og andre selskaper for å akselerere klimakampen. Dette støtter opp om målet vårt om å nå netto nullutslipp, oppnå avskogingsfrie forsyningskjeder og plante 200 millioner trær innen 2030», sier Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé.

Nestlés pågående tiltak for å beskytte og gjenreise tropisk skog der selskapet får sine viktigste ingredienser fra, er en viktig del av selskapets 2050-veikart.
I over ti år har Nestlé benyttet en kombinasjon av verktøy, inkludert sertifisering, kartlegging av forsyningskjeden og satellittbilder, for å innfri sin forpliktelse til å elimere avskoging. Videre fokuserer selskapet nå på skogbevaring og restaurering.

Les mer på nettstedet til LEAF-koalisjonen