Sort by
Sort by

Nestlé bygger infrastruktur i Norden

infastruktur

Nestlé's jobber for at all emballasje selskapet benyttet være gjenbrukbar eller gjenvinnbar innen 2025, men det er ingen hemmelighet at det ikke hjelper stort dersom det ikke fins lokal infrastruktur for innsamling, sortering og resirkulering av emballasjen. Derfor investerer vi også i bygging infrastruktur og legger til rette for resirkulering over hele verden – også her i Norden. 

Sammen med det svenske Naturvårdsverket, bidrar Nestlé nå med finansiell støtte til å bygge et av Europas mest moderne resirkuleringsanlegg for plastemballasje. Anlegget, som vil bli drevet av selskapet TMR, reises i Ängelholm i det sørlige Sverige, og er ventet å åpne i januar 2022.

Ved hjelp av siste teknologi, vil man her kunne resirkulere all fleksibel plastemballasje, som i dag går til forbrenning. Med det det nye anlegget, vil både Nestlé og andre svenske selskaper kunne gi nytt liv til plastemballasjen de benytter – og redusere utslipp av klimagasser.

Innbyggerne på den danske øya Bornholm har som ambisjon å skape verdens første avfallsfrie samfunn. Nestlé har sammen med flere andre partnere initiert et pilotprosjekt for å gjenbruke og gjenvinne all plastemballasje som benyttes på øya. Sammen vil vi blant annet evaluere og utvikle sirkulære løsninger for husholdningers plastavfall, gjenbruk av plastfolier i supermarkeder og innsamlingspunkter og resirkulering av kaffekapsler. 

Visjonen vår er at prosjektet skal bli til inspirasjon for andre, og kunne skaleres opp andre steder i verden.