Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Lesetid:
2
minutter
I den travle hverdagen er det ofte vanskelig å finne tid til å tenke på de «store ting». Hvordan kan vi vite om familien vår lever sunt? Heldigvis kan en ny publikasjon kaste lys over hvordan spedbarn og barn har det.

Preventing Chronic Disease, tidsskriftet til det amerikanske Center for Disease Control, har publisert resultater fra vår undersøkelse Feeding Infants and Toddlers Study (FITS). FITS er den største undersøkelsen i USA om små barns matvaner, ernæring og livsstil, og konsentrerer seg om barn fra 0 til 4 år. Ett område som undersøkelsen tok for seg, var foreldres forståelse av barnas helseatferd.

Hvordan foreldre ser på barnas spising og aktivitet, er viktig, ettersom det avgjør om og hvordan familiene prøver å følge anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet. Undersøkelsen gransket foreldres oppfatning og barnas atferd sammenlignet med anbefalingene fra prosjektet Healthy Active Living for Families til American Academy of Pediatrics (AAP, den amerikanske barnelegeforeningen), et prosjekt som støttes av Nestlé Nutrition Institute. Slik er virkeligheten i forhold til anbefalingene:

Frukt og grønt

Anbefaling: Spis fem porsjoner frukt og grønt hver dag

Undersøkelsen fant: De fleste foreldrene trodde at barnet deres spiste nok frukt og grønnsaker. I realiteten var det bare 30 prosent av 3- og 4-åringene som spiste fem om dagen.

Skjermtid

Anbefaling: Begrens skjermtiden til to timer dagen for barn som er eldre enn to år. Barn under to år bør ikke ha noe skjermtid i det hele tatt.

Undersøkelsen fant: Bare to prosent av barna under to år oppfylte anbefalingen om null skjermtid, mens 79 prosent av 3- og 4-åringene oppfylte anbefalingen om en daglig skjermtid på maks to timer.

Fysisk aktivitet

Anbefaling: Prøv å ha minst én time fysisk aktivitet hver dag

Undersøkelsen fant: Rundt 56 prosent av barna under to år og 71 prosent av 3- og 4-åringene oppfylte anbefalingen om minst én time fysisk aktivitet hver dag.

Sukkerholdig drikke

Anbefaling: Begrens inntaket av sukkerholdig drikke

Undersøkelsen fant: Rundt 56 prosent av barna under to år og 52 prosent av 3- og 4-åringene oppfylte anbefalingen om å begrense inntaket av sukkerholdig drikke.

Disse resultatene viser at småbarn ikke oppfyller alle anbefalingene for kosthold og aktivitet. Foreldre gjør en god jobb for å følge anbefalingene om fysisk aktivitet og har en korrekt oppfatning om at barnas kosthold blir mindre sunt etter hvert som de blir større. Det er imidlertid behov for mer kunnskap når det gjelder den atferden som kommer til kort. «Våre resultater viser at foreldre trenger mer kunnskap og veiledning i flere aspekter ved sunne matvaner,» sier Denise Deming, Ph.D., Senior Principal Scientist i FITS USA.

Foreldre trenger mer kunnskap og veiledning i flere aspekter ved sunne matvaner Denise Deming, Ph.D., Senior Principal Scientist i FITS USA

FITS’ forskning fyller et stort tomrom. Forskningen støtter Gerbers arbeid for å vise veien og bidra til god ernæring for spedbarn og småbarn. Gerber sørger for næringsrike produkter som er vitenskapelig basert og inneholder gode næringsstoffer. En ny FITS-undersøkelse er i gang der det samles inn data om over 3000 spedbarn og småbarn. De nye dataene vil oppdatere vår kunnskap om mange aspekter ved små barns kosthold og livsstil.

Les CDCs artikkel eller lær mer om undersøkelsen Feeding Infants and Toddlers Study (FITS).