Sort by
Sort by

Vann er en verdifull ressurs som risikerer å ta slutt

Vann er en verdifull ressurs som risikerer å ta slutt
Alle mennesker har rett til rent drikkevann, men mange mennesker har dessverre ikke tilgang til vann. Akkurat nå lever over to milliarder mennesker uten rent drikkevann.

FN estimerer at den globale etterspørselen etter drikkevann kommer til å overskride tilgangen med opp mot 40 prosent innen år 2030. Når befolkningen vokser og klimaendringene tiltar, vil man ikke kunne garantere vann til mat- og hygienebehov for alle.

Sammen om løsningen

Næringslivet har et stort ansvar for å sikre tilgangen til rent vann. Et konkret eksempel er Alliance for Water Stewardship (AWS), en global allianse som jobber for å fremme ansvarlig bruk av rent drikkevann, og som støtter lokalsamfunn sosialt og økonomisk og sikrer bærekraftige vannsystem.

Nestlé vil ta ansvar for å at vannet ikke skal ta slutt. Vi inviterer også inn andre til å delta i tiltakene som kan garantere rent vann for kommende generasjoner.

Nestlé Water kommer til å sertifisere alle sine fabrikker i henhold til AWS sine standarder innen 2025. Åtte fabrikker er allerede sertifisert.

Nestlé har flere prosjekter på gang i Europa, Afrika og Asia for å løse lokale utfordringer knyttet til vann.

Forum for vann

Verdens vannproblemer diskuteres regelmessig i ulike forum verden rundt.

Et eksempel er Verdens Vannforum (World Water Forum), som samles hvert tredje år, og leter etter bærekraftige løsninger som kan garantere for fremtidens behov for vann. Konferansen ble i fjor arrangert i Brasil, og Nestlé var til stede.

I tillegg jobber World Water Week, som avholdes årlig i Stockholm, med globale vannrelaterte problemer. Nestlé er selvsagt med på arrangementet, som i år ble avholdti slutten av august.

Det eksempelet å arbeidet vi gjør for å sikre rent vann er deltakelsen i 2030 Water Resources Group. Gruppens oppgave er å fremme FNs Bærekraftsmål, som å redusere ekstrem fattigdom, for eksempel gjennom å utvikle nasjonale økonomier og beskytte ekosystemet. Disse målene kan ikke oppnås uten vann og hjelp fra andre.

I arbeidet med å sikre rent vann er det viktig å handle sammen med regionale interessegrupper og aktører. Gjennom å jobbe sammen kan vi utrette mye mer.

Mer informasjon om Nestlés initiativer for ansvarlig bruk av vann her og her.