Sort by
Sort by

Øker kunnskap om menneskerettigheter

Øker kunnskap om menneskerettigheter

Av Yann Wyss

I 1948 vedtok og kunngjorde FNs tredje Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Dessverre har vi fortsatt en vei å gå før prinsippene om likestilling, rettferdighet og menneskelig verdighet følges over hele verden.

Langsiktig arbeid

Menneskerettighetene har opptatt oss i Nestlé i lang tid.

Arbeidet på dette området startet for alvor for ti år siden. Den gang henvendte vi oss til Det Danske Institutt for Menneskerettigheter (DIHR) for å få gjennomføre en analyse av menneskerettighetsgapene i alle våre retningslinjer og prosedyrer.

I de ti årene som har gått siden, har vi arbeidet kompromissløst med å implementere respekt for menneskerettighetene i våre Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, i tillegg til 17 andre retningslinjer. Dette har hjulpet oss med å oversette det tekniske «menneskerettighetsspråket» til praktiske og lettfattelige krav til ansatte og samarbeidspartnere.

Like viktig er at vi har etablert en tydelig og velfungerende styringsstruktur på konsernnivå, og deretter i alle markeder, for å sikre at alle holdes ansvarlig for sine handlinger. Samtidig har vi blant annet opprettet "Fortell oss", en global varslingsmekanisme, som gjør det enklere å rapportere eventuelle brudd.

Sammen med DIHR har vi også gjennomført menneskerettighetsevalueringer (HRIA) i tretten land der vi er til stede. Dette hjalp oss med å identifisere og kanalisere ressurser mot de elleve menneskerettighetsutfordringene som er mest fremtredende - med andre ord å fokusere på brudd på menneskerettigheter, som har høyest sannsynlighet for å ramme og påvirke våre dem vi jobber med, som et resultat av våre aktiviteter.

Vi har også utøvd stor innflytelse gjennom vårt Human Rights Due Diligence Program, som vi har brukt til å forbedre hvordan vi jobber med menneskerettigheter i hele konsernet. Men mer må fortsatt gjøres.

Styrker opplæring og ledelsesstrukturer

Å implementere menneskrettigheter i den daglige virksomheten vår innebærer at alle ansatte må forstå hva menneskerettigheter faktisk innebærer. Derfor har vi lansert en revidert og forbedret versjon av opplæringsprogrammet vårt knyttet til menneskerettigheter. Dette skal hjelpe oss å nå målet om å trene opp alle ansatte innen utgangen av 2020.

Opplæringen blir nå en sentral del av introduksjonsprogrammet for alle nyansatte, i tillegg til de 96.000 Nestlé-ansatte som allerede har vært gjennom treningen.

Programmet tar sikte på å tilby mer enn en generell forståelse av temaet; det skal også bidra til å få de ansatte til å forstå hvordan menneskerettighetsbrudd kan påvirke hele selskapet, og hvilket ansvar de selv har. Dette opplæringsverktøyet vil i 2019 gjøres offentlig tilgjengelig, slik at andre selskaper opptatt av samme tema også kan benytte det, og tilpasse det sine behov.

Opplæringen har blitt supplementert av en generell styrking av hvordan vi jobber med menneskerettigheter på ledelsesnivå i de ulike markedene. Gitt størrelsen til Nestlé – vi har virksomhet i 194 land – er den mest effektive måten å addressere menneskerettigheter på å øke kunnskapsnivået lokalt. Kun ved at folk på bakken har en god forståelse av menneskerettighene, vil vi øke sjansen for å løse problemet.

Derfor har lokale Compliance-komiteer i samtlige markeder fått ansvar for temaer knyttet til menneskerettigheter. I 2018 fikk dedikerte Market Compliance Officers ansvar for å bidra til utviklingen av lokale styringsstrukturer for å proaktivt og forebyggende jobbe med menneskerettigheter. Slik har vi hevet prosessene knyttet til dette temaet ytterligere et nivå.

Samtidig som at alle disse skrittene tar oss nærmere målet om å eliminere menneskerettighetsbrudd globalt, gjenstår fortsatt mye – det er vi klare over. Noen av utfordringene vi møter i vår bransje, og i verdikjeden for landbruksvarer i særdeleshet, er systemiske og komplekse, og veldig ofte knyttet til forhold utenfor vår kontroll. Vi kommer til å fortsette og jobbe tett med myndigheter, organisasjoner og bransjekolleger for å gjøre en forskjell.

Read more about how we are working towards a waste-free future.