Sort by
Sort by

Avskoging Nestlé: Skogens Avgjørende Rolle

Klodens fremtid avhenger av fornyelse av skog
 
forest
Ved Nestlés innkjøpssenter i Malaysia, midt i hjertet av forsyningskjeden, jobber Emily Kunen, globalt ansvarlig for bærekraftige innkjøp av palmeolje og sjømat i Nestlé.  Hun spiller en nøkkelrolle i å sette ut i live og implementere den delen av Nestlés klimastrategi som omhandler bevaring av skog. Hun er stolt av det selskapet har oppnådd så langt, men er opptatt av å fokusere på det som fortsatt må gjøres: "Vi må forstå at det haster med å beskytte og gjenreise skog – og vi må gjøre det sammen".

Derfor er skog så viktig


Hvilken rolle spiller skogen egentlig i fremtiden for kloden? "Vi er avhengig av skog for utrolig mange ting i vårt daglige liv, som mat, drivstoff og medisin," forklarer Emily. "Den spiller også en viktig rolle i å opprettholde sunne vann- og jordsystemer og lagre betydelige mengder karbon. De er nøkkelen til å stabilisere klimaet".
"I september 2019 forpliktet Nestlé seg til å nå netto nullutslipp innen 2050. I desember 2020 publiserte vi et detaljert veikart for hvordan vi skal oppnå dette, også med delmål for å redusere våre absolutte utslipp med 20% innen 2025, og 50% innen 2030 ".
Emily peker også på den viktige rollen skog spiller for å sikre et bærekraftig levebrød for millioner av mennesker over hele kloden: "Landrettigheter og menneskerettigheter er virkelig viktige elementer i kampen mot klimaendringer. Lokalsamfunn spiller en avgjørende rolle for å beskytte verdens naturressurser."

Handler nå


Derfor forpliktet Nestlé seg i 2010 til å eliminere avskoging i forsyningskjeden sin. "Som et mat- og drikkevarefirma er vi veldig avhengige av landbruket," forklarer Emily. "Vi visste at skog ble hugget ned i en alarmerende hastighet, og at vi hadde et ansvar for å stoppe det."
Et tiår senere har fremgangen vært betydelig. "Vi har jobbet med å kartlegge forsyningskjedene våre og vet nå virkelig hvor ingrediensene våre kommer fra," sier Emily. "Vi bruker satellittovervåking og folk på bakken for å verifisere om det forekommer avskoging eller ikke." 
I dag er hele 90% av Nestlés viktigste råvarer med avskogingsrisiko verifisert som avskogingsfrie.
Men med større kunnskap følger også større forståelse for problemets ulike nyanser. "Vi har utviklet mange verktøy, lært mer om forsyningskjedene våre og lært mer om hva som driver avskoging," forklarer Emily. "Dermed har vi også innsett at for å være et ansvarlig selskap og ha en positiv innvirkning på skog og mennesker, må vi strekke oss enda lenger".

climate

Anerkjenner kompleksitet


For å illustrere kompleksiteten i problemet, peker Emily på en opplevelse hun hadde under et besøk til et Nestlé-finansiert prosjekt for småbønder i Indonesia. Hun ble svært imponert over folkene involvert i prosjektets arbeid for å bevare skogen. "De hadde kartlagt hvilke områder med skog som fortsatt eksisterte, og blitt enige som samfunn om å bevare disse områdene," minnes hun. "Det var virkelig et fremragende samarbeid mellom innbyggerne i lokalsamfunnet, prosjektpartnere og myndigheter."
Men de møtte på vanskeligheter fordi myndighetene allerede hadde gitt grønt lys for å rydde landområdene for produksjon. "Området var klassifisert for økonomisk aktivitet. Så hvis det ble bevart og ikke utviklet, kunne myndighetene istedenfor latt andre aktører rydde det", forklarer Emily. Da de prøvde å redde skogen, risikerte lokalsamfunnet å miste rettighetene til den. Prosjektgruppen og lokalsamfunnet inngikk derfor et samarbeide med myndighetene for å omklassifisere skogen som bevaringsverdig land.
"Det var tungt da jeg innså hvor kompleks utfordringen var, men også givende å se at vi kunne oppnå så mye," sier Emily.

Ser fremover 


Ti års erfaring gir Emily og teamet hennes et godt utgangspunkt for å forstå hva som må gjøres fremover. Hun forklarer at Nestlés skogenpositive strategi som de nå jobber med, bygges på tre hovedpilarer. Den første er et mål om å heve andelen av forsyningskjeden som er avskogingsfri fra 90% til 100% innen utgangen av 2022.

Mitt store håp er at innkjøpspraksisen vår og forsyningskjedene blir regenerative – både for skogen og lokalsamfunn.
Emily Kunen Nestlé Global Responsible Sourcing Leader, Palm Oil & Seafood


Den andre pilaren erkjenner behovet for å være proaktiv for å bevare skog: "Det er viktig med grundig evaluering av hvor det er fare for fremtidig avskoging, skogforringelse eller landkonflikter. Dette for å kunne ha en fremtidsrettet tilnærming for å identifisere disse områdene og å investere i bevaring, restaurering og anerkjennelse av landrettigheter i områder styrt av urbefolkningen, sier Emily. En del av denne pilaren inkluderer Nestlés løfte om å plante 200 millioner trær de neste 10 årene.

"Den tredje pilaren er det vi kaller bærekraftige landskap", forklarer Emily. "Dette handler om å erkjenne at plantasjer i forsyningskjeden vår ikke lever sitt eget liv, isolert fra omverden. Landskap er et puslespill av aktivitet, med skog, plantasjer, lokalsamfunn og mange andre ting. De må alle samhandle på en bærekraftig måte. For at forsyningskjedene våre skal være bærekraftige, må vi ta hensyn til samspillet og gjensidig avhengighet i alle ledd".