Sort by
Sort by

Kampen mot barnearbeid

Kampen mot barnearbeid
Av Darrell High, Sjef for Nestlé Cocoa Plan

Jeg har ledet Nestlé Cocoa Plan i nesten tolv år, så jeg har sett med egne øyne hvordan vårt Child Labor Monitoring and Remediation System (CLMRS) fungerer og hva det tilfører barn og familier i Elfenbenskysten og Ghana. Som vi viste i rapporten «Tackling Child Labor» i 2019, utgjør det en stor forskjell for livene til tusenvis av barn og familier.

Systemet vårt lykkes i å bekjempe barnearbeid i over halvparten av sakene i løpet av 2019. Det betyr fremgang, men nå skal vi ta et skritt videre.

Hva ligger bak suksessen, og hvordan kan vi bli enda bedre? Vel, styrken i systemet ligger i det faktum at vi har bygget det fra bunnen av selv. Våre 1.640 barnearbeidsovervåkere er alle lokale folk som selv kommer områder der det dyrkes kakao. De overvåker over 78.000 barn i Elfenbenskysten, og identifiserer risiko på våre vegne. De jobber for å identifisere barn i risiko, hjelper dem, og besøker dem jevnlig for å følge dem opp. Vi ser at rundt halvparten av barna kommer seg ut av barnearbeidet. Dette bekrefter at vi er på rett spor, men mye gjenstår.

Jobber på familiegårder

De fleste tilfeller av barnearbeid i det vestlige Afrika involverer barn som hjelper foreldrene sine på familiegården. Foreldrene er ofte ikke klar over at jobben barna deres gjør defineres som barnearbeid. Gjennom arbeid lokalt for å skape oppmerksomhet rundt temaet, hjelper vi bønder med å skille mellom aktiviteter det er ok at barn gjør, og de som juridisk sett defineres som barnearbeid.

nestlé kampen mot barnearbeid

Dessverre finner vi fortsatt barn som er involvert i uakseptable aktiviteter – 23 prosent av barna som overvåkes, ifølge rapporten vår. Så snart vi får mistanke om barnearbeid, jobber vi med familien og lokalsamfunnet for å tilby tilpasset støtte. Dette varierer fra utdanning til inntektsgenererende aktiviteter for familier, til assistanse med arbeid på plantasjen. 

Vi har hjulpet over 87.000 barn både i og utenfor verdikjeden vår.

I mange tilfeller gir støtten vår resultater, men hvert barns tilfelle er ulikt. Rapporten viser at noen tilfeller av barnearbeid er veldig krevende å løse opp i. For å eliminere barnearbeid for godt må vi jobbe sammen med bransje, myndigheter, organisasjon og bønder og samfunnene der problemene fins.

Utdanning er effektivt

I tillegg kommer «overgangsskoler» for å hjelpe barn som har gått glipp av skolegang tilbake til det ordinære utdanningssystemet. Med små klasser får barna to års pensum intensivt i løpet av kun ni måneder – for å lære barna å lese, skrive og regne. Sammen med partneren vår, the Jacobs Foundation, har vi bygget 98 av disse, og bevist at det virker. Derfor vil vi etablere 60 overgangsskoler til, for å hjelpe mer enn 1.600 barn.

Utdanning er effektivt Nestlé

Å bidra til å styrke levekårene i lokalsamfunn som dyrker kakao er også en viktig del av strategien vår. Vi vil fortsette å oppfordre til fordeling av inntekter og styrke kvinners posisjon, tilby opplæring i bedre jordbruksmetoder og sikre tilgang til elementære finansielle tilbud.

Først og fremst vil resultater fortsatt være vår viktigste driver, og arbeidet rettes inn for å forbedre systemets effektivitet og utvikle nye løsninger. For eksempel eksperimenterer vi med fulltids – istedenfor deltids – overvåkere, som gjør at de vil kunne dekke større områder. Mens vi utvider systemet til å dekke større deler av

Vest-Afrika, vil vi holde dere oppdatert på fremdriften årlig gjennom Nestlés samfunnsrapport og hjemmeside til Nestlé Cocoa Plan.

Tackling child labor Nestlé Cocoa Plan

Jeg er stolt over at vi vil kjøpe inn all kakaoen til sjokoladen vår gjennom Nestlé Cocoa Plan innen 2025. Vårt Child Labor Monitoring and Remediation System er en viktig del av programmet der hvor det er høyere risiko for barnearbeid, og innen 2025 vil dette benyttes på all kakao vi kjøper inn fra Vest-Afrika.

Rapporten vår, gitt ut i 2019, viser at vi er på en reise. Systemets gode resultater viser at det er lys i enden av tunnelen. Nå vil vi skjerpe innsatsen ytterligere for å nå målene våre. CLMRS er ikke bare en del av løsningen, men en bærebjelke. Å jobbe sammen, å ved å tenke helhetlig, har jeg stor tro på at vi vil lykkes.