Veien mot en avfallsfri fremtid

Veien mot en avfallsfri fremtid
Å bekjempe plastforurensning er stadig en prioritet for Nestlé. Vi satte oss ned med Véronique Cremades-Mathis, vår globale leder for bærekraftig emballasje, for å få en oppdatering på hva vi gjør for å løse utfordringen.

Plastforurensning fortsetter å være et stort problem over hele verden, og noen mener selskaper ikke gjør nok for å løse problemet. Hva er tenker du om det?

Vi er svært klar over at det haster å gjøre noe. Dette er grunnen til at vi har forpliktet oss til en veldig ambisiøs tidsplan; innen 2025 vil all emballasjen vår være gjenvinnbar eller gjenbrukbar. Enkelt sagt, vi ønsker ikke at noen av emballasjen vår skal havne på søppelfyllinga eller fritt i naturen.

Innen 2025 vil all emballasjen vår være gjenvinnbar eller gjenbrukbar.

Véronique Cremades-Mathis

Vi forstår at dette ikke er nok. Realiteten er at selv med de beste intensjoner, går du ikke over til 100% resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje over natten. Du kan ikke kutte hjørner når det kommer til emballasje – å holde maten velsmakende og sikker spiller også en vesentlig rolle. Når vi utforsker nye alternativer til plastemballasje, setter vi sikkerheten til produktene våre først - det vil alltid gjøre.

Hva har Nestlé oppnådd siden i fjor, da dere annonserte planen for å oppnå disse 2025-ambisjoner?

Vi har oppnådd mye - men vi har fortsatt mye arbeid foran oss. Per i dag er 87% av all emballasjen vår enten gjenvinnbar eller gjenbrukbar. Vi kunngjorde i løpet av 2020 at vi forplikter oss til å redusere bruken av jomfruelig plast med en tredjedel innen 2025.

Vi har også skissert en betydelig investering for å drive frem en overgang fra jomfruelig plast til resirkulert plast godkjent for matemballasje på industrinivå. Økonomien knyttet til gjenvinning av plast er slik at det i dag er billigere å produsere jomfruelig plast enn det er å skaffe resirkulert plast av i riktig kvalitet. Vi har forpliktet oss til å kjøpe inn opptil 2 millioner tonn resirkulert plast  godkjent for matemballasje og allokerer mer enn 1,5 milliarder CHF (X) for å betale en premium for materialene mellom nå og 2025 - i håp om å skape ekstra driv i bransjen. 

Hvilke konkrete tiltak tar Nestlé for å takle problemet med plastavfall?

Planen vår for å bekjempe plastforurensning er bygget rundt tre pilarer. Den første handler både om anskaffelser for fremtiden - å kjøpe inn nye typer materialer som er resirkulert eller laget av resirkulert materiale godkjent for matemballasje - og om å utforme fremtidens emballasje.

Det er et kritisk aspekt av det, men spørsmålet om plastforurensning er sammensatt og krever mye mer helhetlig tenkning.

Véronique Cremades-Mathis

I den anledning åpnet vi i fjor vårt Nestlé Institute of Packaging Sciences, det første instituttet i bransjen med et enkelt mandat: Å utforme morgendagens emballasje.

Vi har rundt 50 høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber på flere strømmer samtidig: forenkling av materialer og emballasjestrukturer for å øke resirkulerbarheten; biologisk nedbrytbar emballasje og papiremballasje, hvorav sistnevnte i fjor kulminerte med lanseringen av produkter som bruker 100% resirkulerbar papiremballasje, inkludert Nesquik og vårt YES! snackbar.

For å få fart på forskningen på dette området, har vi gått sammen med École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Vi kunngjorde medfinansiering av en ny forskningsstilling for bærekraftige materialer ved EPFL, med fokus på forskning og utvikling av bærekraftige materialer som alternativ emballasje.

I tillegg til dette har vi lansert et bærekraftig emballasjesatsingsfond på CHF 250 millioner for å investere i oppstartsbedrifter som fokuserer på pakkeinnovasjon, inkludert nye materialer, refillsystemer og gjenvinningsløsninger.

Finner man svaret på problemet med plastforurensning i emballasjeinnovasjon?

Det er et kritisk aspekt av det, men spørsmålet om plastforurensning er sammensatt og krever mye mer helhetlig tenkning.

Vi vet at 100% resirkulerbarhet ikke er nok.

Véronique Cremades-Mathis

For at for eksempel resirkulering skal fungere, trenger vi en velfungerende innsamlings- og gjenvinningsinfrastruktur. Derfor er den andre pilaren i tilnærmingen vår fokusert på å hjelpe til med å utvikle nettopp denne infrastrukturen der det er nødvendig. Her har vi gått sammen med selskaper som Veolia - for å nevne noen. Flere steder er dette nybråttsarbeid, og vi samarbeider med regjeringer, bransjeorganisasjoner, konkurrenter og andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å forbedre og noen ganger utvikle den nødvendige infrastrukturen fra grunnen av. I Indonesia jobber vi for eksempel, som en del av et initiativ kalt Project STOP, for å utvikle et effektivt og mer sirkulært avfallshåndteringssystem.

Den tredje pilaren handler om atferd og fokuserer på bevissthet, og omfatter både forbrukere og forhandlere og hjelpe dem med å ta informerte beslutninger. Det gjelder både resirkulering og gjenbrukbar emballasje.

Kan du fortelle oss mer om gjenbrukbar emballasje?

Dette er også en viktig dimensjon i tilnærmingen vår. Vi vet at 100% resirkulerbarhet ikke er nok. FoU-senteret ser også på returnerbar/gjenbrukbar emballasje, samt bulkløsninger. Vi har rullet ut dispensere for dyremat under Purina-merket vårt i utvalgte Nestlé-butikker i Sveits - og vi ønsker nå å skalere opp dette initiativet i flere Nestlé-butikker i Sveits, samtidig som vi samarbeider med andre detaljhandelspartnere. Vi samarbeider også med TerraCycle om Project Loop, og vi vil snart røpe flere detaljer om et prosjekt som skal rulles ut i Europa.

Gjenbrukbarhet innebærer dyptgripende endringer i måten vi handler og forbruker - vi kan ikke se på det bare gjennom «emballasjebrillene». Når det er sagt, tror vi at vi har en rolle å spille for å gjøre gjenbrukbar emballasje mer utbredt.

I dag er billigere å produsere jomfruelig plast enn det er å skaffe resirkulert plast av i riktig kvalitet. 

Véronique Cremades-Mathis

Nestlé opererer i 187 markeder, med et sort spenn når det gjelder å takle plastforurensning - hvordan påvirker det deres tilnærming?

En tilnærming som passer alle er ikke mulig. Vi må ta hensyn til lokale forhold i hvert av våre markeder, og det bidrar selvfølgelig til kompleksiteten. Mens vi fortsetter å drive frem denne agendaen, må vi også imøtekomme forbrukere med begrenset disponibel inntekt, de som lever fra dag til dag og er avhengige av porsjoner til engangsbruk fordi det er alt de har råd til.

Hva ser du på som de største utfordringene fremover?

Vi har dårlig tid. Klokken tikker og 2025 er rett rundt hjørnet. Vi har inngått en rekke plastforpliktelser og kjenner på presset for å løse plastproblemet - vi må levere raskt. Det er dessverre ikke én løsning - vi må fortsette å se på alle løsningene.