Årsrapport

Årsrapport

Årsrapporten vår viser den økonomiske utviklingen det siste året og målene våre for de kommende år.

Årsrapporten inneholder også Nestlés rapport for eierstyring og selskapsledelse og finansregnskapet. Den lanseres sammen med et sammendrag av CSV-rapporten «Nestlé in Society: »Creating Shared Value and Meeting our Commitments».

Du finner alle de over nevnte rapporter her.