Fullkorn – supermaten som kan redde liv

wholegrain
Back to Press releases

Mat er vår beste medisin. Derfor feirer vi i dag Den Internasjonale Fullkornsdagen; for å øke kunnskapen om supermaten som både bekjemper og forebygger livsstilssykdommer. 

Over halvparten av den nordiske befolkningen er nå overvektig eller lider av fedme, og kroniske sykdommer som kreft, diabeter og hjerte- og karsykdommer er en ledende dødsårsak. Maten vi spiser har deler av skylden. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) peker på at for lavt inntak av fullkorn er en av de største kostholdsrelaterte helserisikoene. Forskning viser at fullkorn kobles til mindre fare for all hjerte- og karsykdom og redusert risiko for å dø av kreft, diabetes, luftveissykdommer og infeksjonssykdommer.

Europa får nå øynene opp for fullkorn. Siden det danske Fuldkornspartnerskabet ble etablert i 2008, har danskene mer enn doblet sitt inntak av fullkorn. Partnerskapet samler aktører fra matbransjen, myndighetene og pasientorganisasjoner. Mange andre europeiske land ser nå til Danmark for å etablere tilsvarende partnerskap. 

De nordiske kostrådene oppfordrer oss til å spise mer fullkorn. Likevel spiser bare én av fire nordmenn nok av det, ifølge undersøkelsen Norkost. Om man goggler «sukker og helse» får man nesten 14 ganger flere treff enn for «fullkorn og helse». Så la oss sammen framsnakke og jobbe for økt inntak av fullkorn gjennom: 

Forskning: Mye forskning viser i dag signifikante helseeffekter av å spise fullkorn, men det er fortsatt kunnskapshull som må tettes: Forskjeller i helseeffekter mellom ulike korntyper, effekten av prosessering og bruk av matteknologi er noen eksempler. 

Produktutvikling: Helseeffekter kan også oppnås ved å tilsette en moderat mengde fullkorn i produkter som ikke inneholder fullkorn fra før. Vi matprodusenter bør derfor søke å gjøre små justeringer i oppskriftene våre som ikke går på kompromiss med smak og utseende. 

Økonomiske virkemidler: Avgifter påvirker adferd, og man bør se på om det er mulig å benytte økonomiske virkemidler for å stimulere til økt inntak av fullkorn. Incentiver for å tilsette mer fullkorn i matvarer vil kunne ha betydelig effekt. 

Til tross for at fullkorn har en forholdsvis sterk posisjon i det norske kostholdet, er det fortsatt helsegevinster å hente på å øke inntaket opp mot Helsedirektoratets anbefalinger. Men da må alle gode krefter finne sammen.