Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hva gjør dere for å bidra til å stoppe spredningen av koronaviruset?

Mennesker er selve kjernen i Nestlés virksomhet. Vi jobber hardt for å holde våre ansatte, forretningspartnere og samfunnet rundt oss trygt under koronavirusets utbrudd. Vi følger lokale helsemyndigheters anbefalinger, og tiltaken våre inkluderer:

  • Vi har bedt alle våre ansatte globalt om å ikke reise i jobbsammenheng innen tidligst 15. mai. Innenlandsreiser skal også byttes ut med alternativer, når mulig. Dise retningslinjene vurderes løpende ettersom situasjonen endrer seg.
  • Vi oppfordrer kontoransatte til å jobbe hjemmefra, så fremt det lar seg gjøre.
  • Vi oppforderer ansatte til å minimere risikoen for smitte, både hjemme og på jobb. Vi oppfordrer også alle ansatte til å ta ekstra vare på egen fysisk og mental helse i disse vanskelige tider.
  • Ansatte som opplever symptomer oppfordres til å varsle linjeleder og gå i karantene eller isolasjon i 14 dager.
  • Vi har innført en rekke ytterligere sikkerhetstiltak ved fabrikkene, kontorene og distribusjonssentrene våre.
  • Vi jobber med partnere i verdikjeden, distribusjon og handelen for å implementere hensiktsessige kontrolltiltak og for å møte etterspørselen etter produktene våre.

Vil butikkene gå tomme for Nestlés produkter?

Vi jobber dedikert for å sikre løpende produksjon og leveranser av våre mat- og drikkevarer til kunder over hele verden. For å sikre dette, samarbeider vi tett med alle våre partnere, inkludert leverandører, distribusjon og handelen. Vi forventer på nåværende tidspunkt ingen mangel på våre varer av betydning.