Sort by
Sort by

Vi støtter kakaobønder til å oppnå lønn de kan leve av

living income cocoa

Et innovativt Inntektsakseleratorprogram, som skal redusere risikoen for barnearbeid 

Kakaobønder i forsyningskjeden vår møter daglige systemiske utfordringer, fra fattigdom og klimautfordringer til mangel på tilgang til finansielle tjenester og grunnleggende infrastruktur, som rent vann, helsevesen og utdanning. 
Disse faktorene kan bidra til sosiale utfordringer, som barnearbeid på kakaoplantasjer. Ved å hjelpe familier med å tjene en lønn til å leve av, søker prosjektet å redusere både fattigdom og barnearbeid. 

living income cocoa

Hvordan vi hjelper bøndene til å oppnå en lønn de kan leve av

Vårt Inntektsakseleratorprogram kombinerer opplæring og støtte i form av økonomiske incentiver for å hjelpe bønder med å oppnå levelønn – en lønn de kan leve av. Programmet belønner bønder, ikke bare for kvantiteten og kvaliteten på kakaobønnene deres, men også for å benytte jordbruksmetoder som er bra for miljøet og lokalsamfunnet.
Ved å gi tilgang til utdanning, styrke kvinners rettigheter og muligheter og utvikle avanserte jordbruksmetoder, er målet at denne helhetlige tilnærmingen levere varig positiv utvikling i lokalsamfunnene. 
Eksempler på praksis som vi belønner gjennom programmet inkluderer: 

  • Innskriving på skolen av alle barn i husstanden i alderen 6-16 år 
  • Implementering av god jordbruksskikk, f.eks. beskjæring som øker avlingens produktivitet 
  • Gjennomføring av aktiviteter innen skogbruk, f.eks. planting av skyggetrær som styrker bøndenes motstandskraft til å håndtere utfordringer som kan oppstå i forbindelse med klimaendringer 
  • Generering av inntekt gjennom annen virksomhet enn kakaodyrking, for eksempel ved å dyrke andre avlinger, husdyrhold som kylling og birøkting eller ved å bearbeide andre produkter, som kassava. 

Nestlés prosjekter gjennom flere år har hjulpet og hatt en positiv effekt, men det har ikke vært nok til å få bukt med rotårsakene til barnearbeid. Derfor lanserer Nestlé i dag et nytt program som med en helhetlig tilnærming skal hjelpe kakaobønder med å oppnå en lønn de kan leve av. 

Mark Schneider
-Mark Schneider Nestlés Konsernsjef

Vi bygger på det vi vet 

Programmet bygger på arbeidet vi har gjort i mer enn et tiår for å forbedre levestandarden til bøndene i våre forsyningskjeder for kakao. Vi bruker kunnskap og innsikt fra Nestlé Cocoa Plan til å utvikle en ny tilnærming der vi fokuserer på tiltak som har vist seg å ha en positiv innvirkning på levestandarden til familier i landbruket, og som har redusert risikoen for barnearbeid. 

Nestlé cocoa plan

 

I løpet av det neste tiåret vil vi mer enn tredoble vår årlige investering i bærekraftige forsyningskjeder for kakao. Ved å investere mer enn én milliard sveitserfranc, i underkant av ti milliarder kroner, vil vi bygge videre på resultatene vi har oppnådd hittil gjennom Nestlé Cocoa Plan. 

 

Utvidelse av inntektsakseleratorprogrammet til 160 000 kakaoproduserende familier 

Basert på en pågående evaluering, vil det som startet som et pilotprosjekt med 1000 bønder i Elfenbenskysten i 2020 skaleres og utvides i løpet av det neste tiåret. Innen 2030 er det derfor vår ambisjon å nå ut til alle bønder i vår globale forsyningskjede for kakao. 

2020
2022
2024
2030
income accelerator program

Incentiver for direkte bonusutbetalinger, designet for å styrke kvinners rettigheter og muligheter 

Ved å delta i programmet og oppnå de tilhørende målene, vil kakaobøndene kunne tjene opptil 500 sveitserfranc årlig i direkte bonusutbetalinger i løpet av de to første årene. Når bøndenes inntekter øker gjennom andre tiltak, vil kontantbeløpet reduseres til 250 sveitserfranc. 
Gjennom Inntektsakseleratorprogrammet utbetaler vi penger direkte til kakaobøndene via en sikker mobiloverføring. Pengene fordeles likt mellom de mannlige og kvinnelige overhodene i husholdningen for å fremme likestilling, dele økonomisk ansvar og bygge mer robuste husholdninger. 

Styrke kvinners rettigheter og muligheter

Samarbeid er helt avgjørende 

Vårt ambisiøse program ville ikke vært mulig uten støtte og innspill fra våre mangeårige partnere. Sammen med IDH (The Sustainable Trade Initiative), ICI (International Cocoa Initiative), Rainforest Alliance, lokale og nasjonale myndigheter og bønder vil vi kontinuerlig måle, evaluere og forbedre programmet slik at vi kan fortsette å gi best mulig støtte til bønder og familiene deres. 

Samarbeid er helt avgjørende

Økt sporbarhet og transparens 

Parallelt med tiltakene nevnt over, endrer vi innkjøpsprosessene våre for å bygge på prinsippet om «segregering». Det betyr at vi kan spore råvaren helt tilbake til der den kommer fra. Fra jorda til fabrikken. Dette vil bidra til økt åpenhet i våre forsyningskjeder for kakao. 
Vi har som mål å skape varig endring og å transformere prosessene for hvordan vi kjøper inn kakaoen vår. Dette vil hjelpe oss å oppnå full sporbarhet av kakaoproduktene våre i løpet av de neste fem årene. 
Dette vil gi større åpenhet og mer ansvarlighet i leverandørkjeden, både internt i Nestlé og i hele sjokoladebransjen. Samtidig vil det gi forbrukerne våre større innsikt i opprinnelsen til produktene. Dette er avgjørende for å effektivt møte utfordringene med barnearbeid i kakaoproduksjonen. 

   

Økt sporbarhet og transparens