Nestlé slutter seg til EUs opprop for burfrie høns

Nestlé benytter nå kun egg fra burfrie høns i sine matvarer i Europa, og innfrir med det et mål satt i 2017. Som en del av en bredere forpliktelse for dyrevelferd, har selskapet nå sluttet seg til et opprop fra EU om å forby bur for verpehøner.  
cage free chicken
Back to Press releases

Nestlé går nå sammen med dyrevelferdsorganisasjonen Compassion in World Farming og andre ledende matvareprodusenter om et opprop til EUs politikere for å fase ut bruk av bur i husdyrhold – med verpehøner som første skritt. 
Kampanjen anerkjenner at burfrie systemer øker dyras livskvalitet, og store steg har allerede blitt tatt mot en burfri fremtid. 


«Vi er stolte over å ha oppnådd 100% burfrie egg i våre matvarer over hele Europa», sier Magdi Batato, konserndirektør for Operations i Nestlé. «Vi støtter fullt ut Compassion in World Farmings initiativ for å forby bur for verpehøner». 
Oppropet er inspirert av resultatene fra European Citizens’ Initiative «End the Cage Age», som krever at bruk av bur i europeisk husdyrhold. 


I 2018 ble mer enn 170 europeiske organisasjoner med på initiativet og samlet inn 1,4 millioner underskrifter for å bli det første vellykkede europeiske borgerinitiativet for dyrevelferd.
Nestlé bruker cirka 4500 tonn egg årlig i Europa til sine matvarer. Selskapet har satt seg som mål å kun benytte egg fra burfrie høner til alle matvarene sine globalt innen 2025, og videre bidra til bedret husdyrvelferd.


Som Magdi Batato la til, er Nestlé klar til å bidra til endringer innenfra og støtte bransjen i overgangen: "Sammen med andre aktører, bønder og kundene våre, vil vi fortsette å forbedre husdyrvelferd for å drive fremgang og sikre høyest mulig standarder i hele forsyningskjeden vår. ”