Sort results by
Sort results by

Nestlé skrur opp forventningene til 2021

Nestlé skrur opp forventningene til 2021
Back to Press releases

I dag lanserte mat- og drikkevarekonsernet Nestlé S.A. tall for årets tredje kvartal. Fasiten viser:

  • Organisk vekst på 7,6%, hvorav 6,0% volumvekst og 1,6% prisvekst. Veksten kommer som følge av fortsatt god fart i dagligvarehandelen, innhenting i out-of-home, økte priser og vekst i markedsandeler.
  • Total omsetning hittill i 2021 er på 63,3 milliarder CHF, i overkant av 570 milliarder NOK. Omsetningen er 2,2% over tilsvarende tall i 2020. Valutaeffekter reduserte omsetningen med 2,0%, grunnet fortsatt styrket sveitserfranc mot de fleste valutaer. Netto nedsalg reduserte omsetningen med 3,3%.
  • Porteføljearbeidet fortsetter som planlagt.
  • Veiledningen for 2021 bekreftes:Vi forventer organisk vekst på mellom 6 og 7% for hele 2021. Underliggende driftsmargin forventes å ligge på 17,5%, og reflekterer blant annet at det tar tid å øke prisene i tider med høy inflasjon. Ser man fremover, venter vi fortsatt moderat vekst i marginen på mellomlang sikt. Underliggende inntjening per aksje målt i fast valuta og kapitaleffektivitet ventes å øke i år.

 

Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé, sier: «Vi er fornøyd med Nestlés sterke organiske vekst i de første ni månedene, drevet av bidrag fra de fleste geografiske områder og kategorier. Teamets fokus på å gjøre en god og effektiv jobb lokalt gjør at vi kommer oss godt gjennom inflasjon i råvarepriser og utfordringer i forsyningskjeden. I tredje kvartal økte vi prisene på en ansvarlig måte, samtidig som vi opprettholder en sterk volumvekst. Investeringer i innovasjon, digitalisering og bærekraft støttet veksten ytterligere ved å gjøre oss mer relevante og differensierte.

Nestlé fortsetter å iverksette tiltak for økt bærekraft. Vi presenterte nylig planene våre for å støtte en overgang til regenerative matsystemer, som vil bidra til å innfri klimamålene våre i tett samarbeid med bondesamfunn rundt om i verden. Sammen skal vi å forbedre jordhelsen, gjenopprette vannsykluser og øke biologisk mangfold på lang sikt.»

Vladimir Wendl, landssjef i Nestlé Norge, sier: «Den gode trenden vi har sett over en lengre periode fortsatte for Nestlé i Norge i tredje kvartal, og så godt som alle kategorier bidrar til økt organisk vekst. Det er eksepsjonelt med tanke på hvor unikt 2020 var. Vi fortsetter også å ta markedsandeler, som alltid vil være viktig for oss. Nestlé skal være en positiv drivkraft her i Norge, og vi engasjerer oss aktivt i lokale nettverk for bærekraft, som UN Global Compact og Sustainable Food Norway, der blant annet regenerativt landbruk står høyt på agendaen