Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Enormt potensial for grønn omstilling etter COVID-19

I tiden som følger etter COVID-19 vil det være et betydelig potensial for grønn omstilling. Vi må nå gjøre oss klare for å skape en økonomi bygget på grønne prinsipper.
Enormt potensial for grønn omstilling etter COVID-19
I tiden som følger etter COVID-19 vil det være et betydelig potensial for grønn omstilling. Vi må nå gjøre oss klare for å skape en økonomi bygget på grønne prinsipper.
Back to Press releases
Apr 17, 2020

Det skriver en stor gruppe EU-ministre, NGO’er og selskaper, inkludert Nestlé, LEGO, IKEA og Volvo, i et åpent brev, der de oppfordrer de europeiske landene til å prioritere grønn omstilling. Brevet er underskrevet av mer enn 100 aktører, bl.a. Nestlés konsernsjef Mark Schneider. Det er den franske formannen for Europaparlamentets miljøutvalg, Pascal Canfin, som har tatt initiativ til brevet, som denne uken har blitt omtalt i en rekke store medier, som franske Le Monde, italienske Corriere della Sera og Politico.

”Vi har aldri vært i en så utfordrende situasjon i fredstid. Kampen mot pandemien er vår fremste prioritet, og vi skal gjøre alt som er nødvendig for å stoppe og utrydde den. Vi støtter alle tiltak iverksatt av myndigheter og EU-institusjoner, lokale myndigheter, forskere, medisinsk personale, frivillige, borgere og andre aktører. I denne enormt vanskelige situasjonen vi står vi også overfor en annen krise: et gedigent sjokk for økonomien, som er hardere enn krisen i 2008. Dette sjokket, skapt av pandemien, krever en sterk koordinert handlingsplan,” heter det i brevet.

Det pekes på at den beste måten at få økonomien i gang igjen på ikke er å gjøre det samme som etter finanskrisen i 2008, men at en grønn omstilling derimot er svaret på mange av utfordringene som Europa vil stå igjen med etter COVID-19. For etter krisen kommer tiden for å gjenoppbygge. Det skal være med en ny modell for velferd, som også innebærer massive investeringer:

”Investeringene må bidra til å skape en ny europeisk økonomisk modell som blant annet er mer robust og mer inkluderende. Disse kravene stilles også til en økonomi bytter på grønne prinsipper. Overgangen til en klimanøytral økonomi, der vi beskytter biomangfold og legger tilrett for en transformasjon av matsystemet kan potensielt raskt skape nye arbeidsplasser, vekst og økt livskvalitet for folk over hele verden, samt bidra til oppbyggingen av mer motstandsdyktige samfunn. Dette er ikke et spørsmål om å skape en ny økonomi fra grunnen av. Vi har allerede verktøy og mange nye teknologier tilgjengelig,” skriver aktørene.

De avslutter brevet med å oppfordre til å kjempe både mot COVID-19 og negative klimaendringer:

”COVID-19 vil ikke få klimaedringene og naturødeleggelsene til å forsvinne. Vi vinner ikke kampen mot COVID-19 uten en solid økonomisk handlekraft. La oss kjempe og vinne begge disse slagene samtidig. Det vil gjøre oss sterkere sammen.”

I Norden slutter Nestlé også opp om brevet:

”Vi er glade for brevet med oppfordring til bl.a. alle Europas regjeringer og selskaper om å kjempe mot både COVID-19 og negative klimaendringer samtidig. I Norden jobber vi i Nestlé nå for eksempel med et prosjekt med gjenbrukbar plastemballasje og ytterligere å bedre gjenbruksmulighetene for innsamlet emballasje. Det gjør vi alltid i samarbeid med andre selskaper og organisasjoner,” sier Cathrine Suter Ossborn, nordisk kommunikasjonsdirektør i Nestlé.