Sort by
Sort by

Ny serie fra World Ocean Council "Blue Horizons" fremhever Purinas forpliktelse til å fremme regenerering av jord- og havøkosystemer

bildetekst: Juni Bjørneset, TareVoktere - fjerner økologisk ødeleggende kråkeboller
Back to Press releases

12 June 2024: Nestlé Purina er glade for å lansere tre episoder som en del av den nye Blue Horizons-serien, en helt ny serie presentert av World Ocean Council og produsert av BBC StoryWorks Commercial Productions. Nå tilgjengelig for å se på BBC, inkluderer den tre filmer som fremhever Purinas forpliktelse til å fremme regenereringen av jord- og havøkosystemer. Klikk her for å komme til filmen.

Overfiske, forurensning og klimaendringer har skadet nesten halvparten av verdens hav, noe som har resultert i dramatisk tap av marine habitater. For å bidra til å takle denne utfordringen samarbeider Purina Europa med eksperter for å hjelpe til med å gjenopprette flere arter som gir viktige habitater for marint liv som fisk, som er en del av Purinas utvidede forsyningskjede.

Episode 1: Den viktige rollen til sjøgress og østers i havets helse

I Nederland jobber Purina Europa med Oyster Heaven og The Seagrass Consortium, representert av grunnleggerpartner Sea Ranger Service, for å gjenopprette sjøgressenger. Denne episoden viser hvordan Oyster Heaven, en marin bevaringsorganisasjon, rekonstruerer tapte østersrev. Østers skaper biologisk mangfold, gir et hjem til en rekke forskjellige arter og forbedrer vannkvaliteten, slik at mer sollys når sjøgressengene og gjør at de kan blomstre. Episoden viser også det sosiale foretaket Sea Ranger Service, som bygger løsninger for å plante sjøgressenger, sammen med professor Dr. Laura Govers fra Universitetet i Groningen som leder forskningen som en del av The Seagrass Consortium. Sjøgress er en nøkkelhabitatdannende art som hjelper til med å øke biologisk mangfold og fange karbon.

Den andre episoden utforsker Purina Europas samarbeid med Urchinomics og miljøpåvirkningsselskapet SeaForester for å bidra til å gjenopprette sjøgressenger (i dette området tare) i Norge. Et overskudd av kråkeboller, forårsaket av en reduksjon av deres naturlige rovdyr, har ført til overbeiting av sjøgressenger. Urchinomics fjerner overskuddet av kråkeboller, mens SeaForester bruker teknikker som mobile sjøgressnurserier for å gjenopprette raskt forsvinnende sjøgresskoger. Dette vil bidra til å gjenopprette sjøgress som fungerer som en naturlig renser av vann, og også øke biologisk mangfold i området.

Episode 3: Hvordan sjøgress kan transformere moderne jordbruk

Som en del av Nestlés løfte om å skaffe 50 % av sine nøkkelingredienser fra regenerativt jordbruk innen 2030, utforsker Purina nye landbruksmetoder. Selskapet støtter en konsortiumstudie, ledet av industri- og vitenskapelige eksperter inkludert Fera Science Ltd., for å utforske rollen til sjøgressbaserte biostimulanter på jordhelse og planteytelse. Den tredje episoden viser den treårige studien i aksjon, med feltforsøk på gården til den britiske bonden Ben Hadingham, hvor den potensielle effekten av den sjøgressbaserte biostimulanten testes på hans kornavlinger. Vitenskapen bak studien, ledet av Dr. Aoife Dillon fra Fera Science, er også fremhevet.

Prosjektene i Nederland og Norge er en del av Nestlé Purina PetCare Europas bredere Ocean Restoration Programme som ble lansert i år. Målet er å gjenopprette 1 500 hektar – tilsvarende rundt 3 700 fotballbaner – med marine habitater innen 2030. Gjennom programmet samarbeider Purina Europa med en rekke ekspertorganisasjoner som jobber for å gjenopprette arter som gir kritiske marine habitater som er i ferd med å gå tapt.

Kerstin Schmeiduch, direktør for bedriftskommunikasjon og bærekraft i Nestlé Purina PetCare Europa, sa: "Blue Horizons-serien fremhever vår forpliktelse til å fremme regenereringen av jord- og havøkosystemer. Som en del av dette er vi forpliktet til å takle tapet av biologisk mangfold i vår utvidede forsyningskjede for fiskeprodukter og har tatt en flerartstilnærming til restaurering av marine habitater. Med det marine biologiske mangfoldet som reduseres dramatisk, kreves kollektive innsats for å bidra til restaurering i stor skala."