Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé støtter Aqua Heroes

<p><b><font face="Calibri">7. klassingene fra Trondheim forsker på gjenbruk av vann. </font></b></p>

Back to Press releases
Apr 22, 2018

Har du hørt om Aqua Heroes? De er en gjeng fra 7. trinn på Brundalen Skole i Trondheim, som har kvalifisert seg til verdensfinalen i  First Lego League (FLL), verdens største teknologi og kunnskapskonkurranse for barn og unge mellom 10-16 år. Aqua Heroes er ett av 108 lag fra alle verdenshjørner som denne uken konkurrerer under World Festival – utvalgt blant over 34 000 påmeldte lag! Konkurransen har kjerneverdier som innovasjon, samarbeid, entusiasme og inkludering.

Årets tema i FLL er Hydro Dynamics.  Aqua Heroes har valgt å ta for seg gjenbruk av vann, og forsker på hvordan å gjenbruke gråvann fra borettslag i industrien i Trondheim. Dette for å unngå at vi tømmer rene drikkevannskilder. Tillegg har de programmert en robot som kan løse ulike oppgaver, og jobber også blant annet med å spre forskningsideen og få sponsorer.

Nestlé Norge er stolte av å støtte Aqua Heroes’ deltakelse under World Festival. Vår misjon er å øke livskvalitet og bidra til en sunnere fremtid – for enkeltmennesker og families, lokalsamfunn og kloden. God forvaltning av vann er en sentral del av dette arbeidet. Vann er en kilde til liv, en helt elementær menneskerett å tilgang til og viktig for oss gjennom hele verdikjeden. Siden 2010 har Nestlé redusert vannforbruket per tonn vare vi produserer med 28,7 prosent, og i fjor alene implementerte vi 578 vannsparingsprosjekter ved fabrikkene våre.

God og forvaltning og effektivt bruk av vann er viktig for å sikre både tilgang til maten vi alle behøver, óg tilgang til rent og trygt vann til å drikke og vaske seg med. Alle gode intensjoner og kloke hoder må jobbe sammen for å løse utfordringene vi står overfor, og derfor gjør det oss særlig stolte å støtte Aqua Heroes. Lykke til!

Les mer om Aqua Heroes på deres hjemmeside: https://sites.google.com/skole.trondheim.kommune.no/aquaheroes/home

Les mer om Nestlé og vann her: https://www.nestle.com/csv/impact/water

 

Article Type