Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bli med på leken!

Nestlé utfordrer norske familier til å komme seg ut av sofaen, leke, være mer aktiv og ha det gøy sammen! Enten dere går på fottur, spiller fotball, balanserer på slakk line eller fisker, kan dere delta i konkurransen ved å dele et bilde av familien i aktivitet på Instagram eller Facebook med hashtagen #helenorgeleker.
Fortell oss også gjerne om hva dere gjør på bildet!
Vi trekker en heldig familie som vinner en uke på Beitostølen, med hotellopphold og tilgang til aktiviteter, til en verdi av kr 25.000,-.
Informasjon om konkurranseregler finner du under.
Back to Press releases
Jul 29, 2019

Hvordan delta?

Aksept av vilkår og betingelser

Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren konkurransereglene.


Last opp bildet med hashtag/emneknagg #helenorgeleker på Instagram eller Facebook. Du er da med i trekningen av én ukes opphold på Raddisson Blu Mountain Resort på Beitostølen for en familie på inntil to voksne og inntil to barn under 16 år.


Premien er til en verdi av 25.000 NOK. Premien må benyttes i løpet av 2019/2020, og oppholdet må bestilles selv av vinnerne for å kunne tilpasses den enkelte families behov. Bestilling gjøres via kontaktperson oppgitt av Nestlé. Ferieoppholdet må bestilles i god tid før planlagt avvikling etter nærmere avtale med kontaktperson på hotellet.

  • Du må ha en egen Instagram- eller Facebook-konto for å delta i konkurransen
  • Ta bilde av lek eller annen aktivitet med familien
  • Del bildet på Instagram eller Facebook og merk bildet med #helenorgeleker
  • Husk at du må ha åpen profil for at vi skal kunne se bidraget ditt
  • Du kan delta med så mange bilder du ønsker, men du kan bare vinne én gang
  • Del gjerne bilder med venner og bekjente via sosiale medier
  • Deltagere må være over 16 år. (Personer som er under 18 år trenger foresattes/verges godkjennelse for å delta i konkurransen.)
  • Konkurransen er arrangert av AS Nestlé Norge og konkurransen er ikke i samarbeid med Facebook/Instagram

 

Konkurranseregler

Konkurranseperioden varer fra 01.08.2019 til 08.09.2019 klokken 17.00. Kun personer over 16 år som er bosatt i Norge kan delta i konkurransen. Personer som er under 18 år trenger foresattes/verges godkjennelse for å delta i konkurransen. Ansatte eller familiemedlemmer av ansatte i Nestlé kan ikke delta i konkurransen. Det samme gjelder kollegaer og familiemedlemmer av jurymedlemmene.


Ved å laste opp ditt bilde bekrefter du at du ønsker å være med i konkurransen og aksepterer konkurransevilkårene.


Juryen kårer en vinner etter endt konkurranse. Vinneren blir annonsert i kommentarfeltet til denne konkurranseposten.


Eventuell skatt av premie betales av vinneren.

Hvordan kontaktes vinneren?

Vinneren vil bli kontaktet av Nestlé i løpet av uke 37 i 2019 etter konkurranseslutt. Dersom Nestlé ikke får kontakt med vinneren innen rimelig tid, har Nestlé mulighet til å trekke ny vinner. Vinneren må oppgi nødvendige opplysninger ved å sende dette til aktuelle person i Nestlé som man vil få info om når man trekkes som vinner. Hvis vinneren er under 18 år må vinneren også oppgi kontaktopplysningene til foresatte/vergen slik at Nestlé skal kunne sikre at samtykke til å delta i konkurransen foreligger. Nødvendige opplysninger vil være: Fullt navn og postadresse, fødselsdato samt en skriftlig bekreftelse på at du godtar konkurransevilkårene. Premien vil bli levert etter avtale med leverandør.


Nestlé forbeholder seg retten til å fjerne kommentarer og utestenge deltagere som ikke oppfyller disse konkurransereglene, eller som på annen måte anses å krenke moral eller lov. Nestlé kan videre ikke bli holdt ansvarlig for noe innhold som en deltager publiserer i konkurransen. Deltageren er selv ansvarlig for at de innehar samtlige rettigheter til å publisere innholdet og man innehar samtykke fra eventuelle avbildede personer.

Personopplysninger

Ved å delta i konkurransen blir deltakeren nødt til å gi noen personlige opplysninger, som navn og kontaktinformasjon. Alle personopplysninger behandles også i henhold til Nestlés personvernerklæring. Nestlé vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser ved konkurransen, blant annet for å kontakte vinner, sende premie og publisere vinnerens navn i kommentarfeltet på Facebook.


Det er frivillig å delta i konkurransen, og dermed å oppgi personlig informasjon. Ved å delta i konkurransen samtykkes imidlertid til at Nestlé behandler og publiserer dine personlige data i henhold til de ovennevnte formål og i samsvar med våre retningslinjer.


Når vinneren kontaktes, kommer vedkommende til å få mulighet til å gi Nestlé samtykke til å behandle dine personlige data, og at Nestlé kan offentliggjøre navnet ditt på Nestlé Norge sin Facebook-side og Instagram-konto i henhold til de overnevnte punktene og i samsvar med våre retningslinjer.


Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til gjeldende myndighetskrav. Ifølge loven har du alltid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til lagring av dine personopplysninger. Tilbaketrekker du ditt samtykke før en vinner er kåret anses du ikke lenger oppfylle kravene til å delta i konkurransen og Nestlé vil ikke lenger lagre dine personopplysninger. Du har også en lovfestet rett til gratis, en gang pr kalenderår, etter skriftlig signert søknad rettet til Nestlé, å motta informasjon om hvilke personopplysninger om deg Nestlé besitter og hvordan disse dataene behandles. Ifølge loven har du rett til å be om korrigering av personlig informasjon om deg som Nestlé besitter.

Juryen består av:
Kristine Langø
Axel Heiberg-Andersen
Stein Vik

Konkurransen er arrangert av:
AS Nestlé Norge
Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker
NO-0502 Oslo, Norge

Tlf. 800 80 730
www.nestle.no
Denne konkurransen er på ingen måte arrangert eller
administrert av Facebook eller Instagram.

 

 

Article Type