Sort results by
Sort results by

Nordisk klimawebinar: – Samarbeid er avgjørende for å skape mer bærekraftige matsystemer

climate
Back to Press releases

–  Det handler ikke lenger om bare å jobbe med den tradisjonelle verdikjeden, som bønder, leverandører, kunder og forbrukere. Vi må ha en enda mer helhetlig tilnærming, og sammen med myndigheter og organisasjoner sørge for politikk som muliggjør endring, sier Katja Seidenschnur. 

Hun er Bærekraftsdirektør for Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika i Nestlé, og snakket under et webinar arrangert av Nestlé Nordics denne uken. På arrangementet, som samlet 70 nordiske aktører, presenterte Seidenschnur veikartet som skal støtte Nestlé i arbeidet med å halvere egne klimagassutslipp innen 2030 og nå netto null innen 2050. 

–  Bærekraftige innkjøp av råvarer, som blant annet inkluderer å eliminere avskoging, drive frem en overgang til regenerativt landbruk og planting av trær, er noen av tiltakene som vil bidra til å redusere Nestlés klimaavtrykk, fortalte Seidenschnur. 
Innen 2030 venter Nestlé å kjøpe inn mer enn 14 millioner tonn råvarer årlig dyrket med regenerativ landbrukpraksis. Yann Vuillerod, globalt ansvarlig for bærekraftige innkjøp av råvarer i Nestlé, forklarte:

- Regenerativt landbruk handler om å ta vare på jorda, biologisk mangfold og binde mer CO2.  
Vuillerod leder nå arbeidet med å sette opp et teknisk rammeverk for en helhetlig transformasjon av landbruket, som vil være avgjørende for at Nestlé skal kunne innfri klimaforpliktelsene sine. 
Rammeverket bygger på viktige prinsipper for bønder, biologisk mangfold, vann, jordsmonn og husdyr – med tilhørende resultatbaserte KPI’er for å måle effektivitet. 

–  Resultatbaserte KPI’er helt avgjørende i dette arbeidet. Ingrediensene våre står for 70 prosent av klimaavtrykket, hvilket gir oss muligheten til å aksellere, sa Vuillerod. 
Kim Gabrielli, administrende direktør i UN Global Compact, verdens største initiativ for bærekraftige foretningsmuligheter, snakket også på arrangementet. I sitt innlegg om hvordan å gjøre bærekraft og klimaendringer til en forretningsmulighet, pekte han på at global befolkningsvekst vil føre til en betydelig økning i behovet for mat de neste tiårene. 

–  Hvordan kan vi finne nye løsninger som både gir økt matproduksjon og redusert matsvinn, spurte Gabrielli retorisk, og viste til at 40 prosent av maten som dyrkes aldri når butikken. - Svaret ligger ligger i samarbeid, på tvers av selskaper, sektorer og bransjer. 

UN Global Compact Norge, hvor også Nestlé er medlem, lanserer derfor en såkalt løsningsplattform, en planlagt prosess og innovasjonsarena for bærekraftige matsystemer. Plattformen som samler 30 bedrifter og aktører som sammen skal finne løsninger og forretningsmuligheter knyttet til bærekraftsmålene. Arbeidet vil sette fokus på dilemmaene som finnes i hele matkjeden fra landbruk/sjømat til maten er på bordet. 
Nestlé vil totalt investere 3,2 milliarder CHF, tilsvarende snaue 30 milliarder kroner i klimatiltak de neste fem årene. Dette inkluderer 1,2 miljarder CHF til å drive frem implementering av regenerativt landbruk.