Sammen for mindre matsvinn

Nestlé skal halvere matsvinnet innen 2025. Nå har verdens største mat- og drikkevareselskap signert en avtale med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen for å forlenge arbeidet til Norge.

To Press Releases listokt 25, 2017

Matsvinn koster den globale økonomien 7350 milliarder kroner årlig og står for 8 prosent av drivhusgassutslippene, viser tall fra FN. Én fjerdedel av alt vann som brukes i jordbruket går hvert år tapt som et resultat av matsvinn. Ifølge Matvett kastes det hvert år over 350 000 tonn spiselig mat i Norge.

– Både matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne har sin del av ansvaret for å redusere matsvinnet, og med dagens avtalesigneringen ser vi frem til å jobbe mot et felles mål sammen med en samlet norsk matvareindustri og myndighetene, sier Vladimir Wendl, administrerende direktør i Nestlé Norge.

I 2015 gikk Nestlé og de øvrige medlemmene av Consumer Goods Forum inn for å redusere matsvinnet på tvers av sine virksomheter innen 2025. Styreleder i Nestlé, Paul Bulcke er samtidig et aktivt medlem av koalisjonen Champions 12.3, som samler næringslivsledere, politikere og ledere fra globale institusjoner for å redusere samlet matsvinn med 50 prosent innen 2030 – i tråd med FNs bærekraftsmål 12.3.

– Reduksjon av matsvinn står høyt på agendaen i Nestlé, både her i Norden og resten av verden. På konsernnivå har vi opprettet en egen Zero Food Wastage Taskforce som driver redusjonsinitiativer i hele verdikjeden. Denne gruppen har allerede utviklet strategi og verktøykasse for å fremme og monitorere reduksjon i matsvinn i hele konsernet, inkludert Norge, og vi er godt i gang med arbeidet, sier Wendl.

Matsvinn forekommer i hele verdikjeden til mat, fra bonden på åkeren og ut i de tusen hjem. Nestlés innflytelse begynner allerede med nær kontakt med bonden, og selskapet har derfor iverksatt tiltak som The Nescafé Plan og The Cocoa Plan. Disse initiativene er innrettet mot henholdsvis kaffe- og kakeobønder, og har blant annet som mål å formidle opplæring i mer effektivt jordbruk og redusert vannforbruk. I produksjonsleddet jobber selskapet med tiltak som bedre planlegging og ressursbruk, samt donasjoner av overskuddsproduksjon, og ut mot forbruker er særlig porsjonsanbefalinger viktig.

­– Riktig porsjonsstørrelse er viktig både for miljøet og helsa, sier Vladimir Wendl.

Om matsvinnavtalen i Norge:

  • Fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner som samlet representerer hele verdikjeden for mat undertegnet i juni i år en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. 40 bedrifter fra matindustri, serveringsbransje, primærnæring og dagligvare signerer i dag tilslutningserklæringer, inkludert Nestlé Norge.
  • Bedriftene skal kartlegge og rapportere på matsvinn og de skal også gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Matbransjen skal videre iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat.
  • Myndighetene skal rekruttere offentlige virksomheter og kommuner til arbeidet med å redusere matsvinn. Den store oppslutningen viser at matbransjen tar dette på alvor og at de ser verdien av samarbeid for å redusere matsvinn.