Nestlé Cocoa Plan gir mer bærekraftig kakao

To Press Releases listVevey,okt 24, 2012

Nestlé Cocoa Plan, som startet i 2010, har som mål å gi mer bærekraftig kvalitetskakao samt bedre levevilkår for kakaobøndene og deres lokalsamfunn. Programmet går ut på å dele ut nye kakaoplanter til å erstatte gamle planter som ikke gir avlinger, samt gi utganning i jordbrukslære. Programmet er vellykket, og årets bærekraftige kakaoavling er rekordhøy.

38 000 tonn kvalitetskakao har blitt høstet med Nestlé Cocoa Plan programmet verden over – fra oktober 2011 til september 2012. Dette er 20% økt avling sammenlignet med fjoråret.

Programmet bistår bønder og deres lokalsamfunn med å gi langsiktig økonomisk sikkerhet og utdanning. Nestlé samarbeider tett med de involverte i hvert ledd av leverandørkjeden for å sikre tilgang til bærekraftig kvalitetskakao over tid. Målet er at 15% av kakaoen skal komme fra bøndene som tilhører programmet innen 2013.

1 million kakaoplanter har blitt plantet og hjulpet bøndene

Gjennom kakaoprogrammet har Nestlé distribuert mer enn 1 million bærekraftige kakaoplanter til bønder hittil i år. 21000 bønder har fått jordbruksutdanning. Av disse er over 9900 fra Elfenbenkysten som forsyner verden med omkring 39% av all kakao tilgjengelig i verden.

Innen 2015 er målet å utdanne 24 000 bønder i Elfenbenkysten, og levere ytterliggere 3 millioner kakaoplanter.

Nye skoler

I tråd med programmet har selskapet inngått samarbeid med World Cocoa Foundation på Elfenbenkysten for å bygge og pusse opp 40 skoler de neste 4 år. Programmet fokuserer også på utdanning for lærere, øke leseferdighet blant voksne samt øke kunnskapen om hvordan redusere barnearbeid i lokalsamfunnene.

Å jobbe for bærekraftige råvarer betyr også å støtte lokalsamfunnene rundt, og utdanning er en viktig del av dette for Nestlé. En ny Nestlé Cocoa Plan skole ble åpnet i landsbyen Kranzadougou som tilhører Moyen-Cavally regionen på Elfenbenkysten. Ytterligere 9 World Foundation skoler på Elfenbenkysten med Nestlés støtte vil bli tilgjengelig i løpet av oktober 2012.

Granskning av tilgangen

For å styrke Nestlé Cocoa Plan samarbeider selskapet med Fair Labor Association (FLA) – en uavhengig arbeidsrettighetsorganisasjon. Tidligere i år annonserte Nestlé og partnere hvordan de jobber for å hindre bruk av barnearbeid i kakaoproduksjon.

Nestlé laget en handlingsplan (PDF, 400kb) for ansvarlig innkjøp av kakao fra Elfenbenkysten basert på rapport fra FLA om hvordan man kan forbedre arbeidsforholdene der. Tiltak for å takle barnearbeid er prioritert, og inkluderer å lage en illustrert versjon av Nestlés retningslinjer til leverandører. De illustrerte retningslinjene er snart ferdige, og vil bli distribuert til 25 000 bønder på Elfenbenkysten.

Overvåking og tiltak

Nestlé fortsetter å jobbe med leverandører, sertifiseringspartnere og andre interessenter for å sikre at de som jobber i kakaoleverandørkjeden får opplæring setter fokus på bekjempelse av barnearbeid.

Nestlé og International Cocoa Initiative, en stiftelse som jobber med kakaoindustrien, kommuner og fagforeninger har iverksatt et pilotprosjekt om ”overvåking og tiltak” i 40 kommuner med to kakaokooperativ på Elfenbenkysten. Pilotprosjektet utvides nå til flere kommuner. Nestlé har organisert kurs om bekjempelse av barnearbeid for 115 ansatte i leverandørleddet og 75 Nestléansatte.

Åpenhet

Nestlé ønsker å være åpne gjennom hele prosessen og om handlingsplanen. Nestlé og FLA’s har første interessentmøte i Abidjan, Elfenbenkysten innen utgangen av året. Møte vil fokusere på ytterligere forbedringer til handlingsplanen og det kommunale overvåkings- og tiltaksprogrammet.

Nettsiden til Nestlé Cocoa Plan om selskapets arbeid med bønder og partnere er nå tilgjengelig på fem språk.

Relatert informasjon:

Nestlé Cocoa Plan
Creating Shared Value
Fair Labor Association
International Cocoa Initiative

Les mer om Nestlés arbeid for å levere bærekraftig kakao:

Nestlé sets out actions to address child labour in response to Fair Labor Association report on the company’s cocoa supply chain
Nestlé becomes first food company to partner with the Fair Labor Association
Starting work with the Fair Labor Association

Mer info:
Kontakt Marianne Hardeng Aaberg, Kommunikasjonssjef Nestlé
tlf.: +47 67 81 73 64. e-post: marianne.aaberg@no.nestle.com