Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé og Sime Darby Plantations lanserer varslingslinje for å sikre menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i palmeoljeindustrien.

Back to Press releases
Nov 07, 2018

Nestlé kunngjorde i dag et samarbeid med Sime Darby Plantation (SDP) om et pilotprosjekt som vil bidra til å eliminere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i deres felles verdikjede for palmeolje i Malaysia. En forbedret varslingslinje utviklet av ELEVATE og Responsible Business Alliance, gjør at arbeidstakere kan rapportere om kritiske forhold knyttet til arbeidet, rekruttering, og sikkerhet.

Varslingslinjen er den første av sitt slag i palmoljesektoren, og bygger videre på tidligere arbeid fra malaysisk industri.
Den benytter også ELEVATEs banebrytende, mobile plattform for kartlegging av arbeidsforhold, som vurderer faktisk og potensiell risiko for brudd på menneskerettigheter, skisserer tiltaksplaner og måler effektiviteten av tiltakene som er iverksatt.

Teknologibaserte kommunikasjonskanaler gir arbeidstakere mulighet til å dele bekymringene sine gjennom de kanaler som er mest hensiktsmessige for dem, inkluderert SMS, Facebook, Messenger og et gratisnummer. Arbeidstakernes problemer håndteres så i henhold til retningslinjer, med tett oppfølging og fokus å løse problemene.
Målet er å redusere risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter ved å gi arbeidstakere mulighet til å rapportere problemer direkte til trent hjelpepersonell.

"Initiativet markerer nok en milepæl i implementering av Nestlés handlingsplan for å styrke arbeidstakernes rettigheter i palmeoljeindustrien. Vi er veldig klare på at brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter ikke hører hjemme i Nestlés verdikjede. Derfor er vi dedikert til å løse problemet og bidra til å drive frem positiv endring i palmeoljesektoren", sier Magdi Batato, Nestlés konserndirektør for operasjoner.

"Vi jobber sammen med andre interessenter, inkludert leverandører, og vi tror at denne løpende innsatsen vil bidra til å forbedre livene til de som er rammet av uakseptabel praksis," la han til.

Det nye initiativet er bygget på Nestlés forretningsprinsipper og Retningslinjer for ansvarlige innkjøp. Standarden dekker også Nestlés «Nivå 1-leverandørers» ansvar for å følge god praksis for rekruttering, lønn og velferd.

På sikt forsøker SDP og Nestlé å introdusere varslingslinjen til andre aktører i bransjen for å løse utfordringer knyttet til de ansatte.

Nestlé er også  engasjert i bransjens samarbeid om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i verdikjeden for palmeolje. Med andre medlemmer av Consumer Goods Forum (CGF), har vi bestilt en ny forskningsrapport, publisert 6. november 2018 av Fair Labor Association (FLA). Rapporten vurderer tvangsarbeidssituasjonen i palmeoljesektoren i Malaysia og Indonesia. Et av de viktigste momentene i rapporten er behovet for at selskaper sikrer at arbeidstakere har tilgang til fungerende varslingsmekanismer. CGF ga også ut en handlingsplan på overordnet nivå (pdf, 2Mb) basert på FLAs anbefalinger i rapporten.

Forskningsrapporten og handlingsplanen gir en viktig mulighet for medlemmene av CGF til å øke transparensen. Nestlé vil også støtte myndigheter, sertifiseringsorganer og utvikling av retningslinjer for selskaper for å gjøre implementeringen effektiv.

Tidligere i år publiserte The Danish Institute of Human Rights og The Forest Trust den første felles rapporten for bransjen der de evaluerer arbeids- og menneskerettighetsforholdene i Nestlés direkte og indirekte verdikjede for palmeolje i Indonesia. Vurderingen ble gjennomført med støtte fra Nestlé og en av hovedleverandørene våre, Golden Agri-Resources (GAR). Etter vurderingen utviklet Nestlé sin handlingsplan for arbeidsrettigheter for palmeolje.

Les vår fremdriftsrapport og Nestlés handlingsplaner innen palmoljesektoren.

Article Type