Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé øker innsatsen mot plastavfall og forurensing

News

Back to Press releases
Oct 30, 2018

På Our Ocean-konferansen som i disse dager arrangeres på Bali, har Nestlé og en rekke andre selskaper og myndigheter gått sammen om å signere “The New Plastics Economy Commitment” (heretter Den Globale Forpliktelsen).

Dette skjer på initiativ fra The Ellen MacArthur Foundation og FN. Målet er å være en katalysator for nytenking omkring plast, ved å anvende prinsippene kjent fra sirkulær økonomi, som innebærer at plast aldri skal ende som avfall. Den Globale Forpliktelsen gir et effektivt rammeverk for å jobbe sammen om løsninger på rotårsakene til plastavfall og forurensning.

Konsernsjef i Nestlé, Mark Schneider, uttalte at «Med Den Globale Forpliktelsen følger et nødvendig taktskifte i reisen fra lineær til sirkulær økonomi. Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel, og vil ta vår del av ansvaret ved å sikre at ikke noe av emballasjen vår, inkludert plast, ender opp i naturen.»

Nestlé erkjenner at det er et behov for å hindre at emballasje ender som avfall. Dette er rasjonale bak konsernets mål om å gjøre 100% av emballasjen de benytter resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025.

For å nå dette målet er Nesté nå involvert i en rekke spennende forsknings- og utviklingsprosjekter. Ett av dem er NaturAll Bottle Alliance, som jobber for å utvikle 100% biobasert PET, til bruk i vannflasker.

Nestlé tar også mål av seg om å spille en aktiv rolle i å utvikle velfungerende innsamling-, sortering- og resirkuleringsløsninger i alle land vi er til stede.

Article Type