Sort by
Sort by

Purina Europe lanserer sitt første program for marin restaurering, med mål om å gjenopprette 1 500 hektar med marine habitater innen 2030

Back to Press releases
  • Havet er essensielt for alt liv på jorden og gir mat og levebrød til milliarder av mennesker over hele verden.
  • Overfiske, forurensning og klimaendringer har skadet nesten halvparten av verdens hav, noe som har resultert i dramatisk tap av marine habitater.
  • For å bidra til å takle denne utfordringen samarbeider Purina Europe med eksperter for å gjenopprette sjøgress, østersrev og tang, som gir viktige habitater for marint liv som fisk, som er en del av Purinas forsyningskjede.
  • Dette programmet fokuserer på restaurering av flere arter i områder over hele regionen, med mål om å skape en større innvirkning på maritim biodiversitet.


Havet er avgjørende for alt liv på jorden. Men som et resultat av klimaendringer og menneskelige aktiviteter, synker havhelsen i et alarmerende tempo, som igjen truer alle marine livsformer. For å sikre en bærekraftig fremtid må havene våre beskyttes og bevares. Det er grunnen til at Nestlé Purina PetCare Europe lanserer sitt første havrestaureringsprogram, Ocean Restoration Programme, for å hjelpe til med å takle tap av marint biologisk mangfold i Europa.

Purina Europe samarbeider med ekspertorganisasjoner for å hjelpe til med å gjenopprette 1500 hektar – tilsvarende rundt 3700 fotballbaner – av marine habitater innen 2030. Fisk er en del av Purinas forsyningskjede fordi det her brukes fiskeavfall, som er deler av fisken som ikke blir konsumert av mennesker, men som gir en verdifull ingrediens i dyrefôr, slik at ingenting går til spille.

Purina investerer i partneres havrestaureringsløsninger over hele Europa, med mål om å gjøre disse effektive og skalerbare. Hver partner retter seg mot arter som bidrar til å restaurere de lokalt kritiske marine habitatene som går tapt. Den første fasen av programmet vil vare i tre år, og prioriterer utvikling av forskning, et målerammeverk og forutsetninger for å effektivt skalere opp restaureringsløsningene. Den andre fasen er planlagt å starte i 2026, og vil fokusere på å skalere de utprøvde løsningene.

Sea Ranger Service, som representerer The Seagrass Consortium, jobber med å utvikle løsninger for å plante sjøgressenger som er gode til å fange karbon, og de gir også et hjem til mange arter. Oyster Heaven bruker naturlige materialer for å rekonstruere tapte østersrev. Østers skaper biodiversitet, gir et hjem for en rekke forskjellige arter og er naturlige vannfiltre som fjerner forurensninger, inkludert overskudd av nitrogen, noe som bidrar til å forbedre vannkvaliteten. Bedre vannkvalitet gjør at mer sollys når sjøgressengene, slik at de kan blomstre.

Urchinomics fjerner overflødige kråkeboller som har overbeitet tangen siden deres naturlige rovdyr har blitt betydelig redusert. Fjerning av kråkebollene vil bidra til at tangen kan komme tilbake. Tang fungerer som en naturlig renser av vann, og gir habitater, mat og energi til mange marine organismer, samtidig som den absorberer og lagrer store mengder karbon. SeaForester bruker teknikker som mobile tangplanstasjer for å gjenopprette raskt forsvinnende tangskoger.

Alle disse løsningene har blitt testet ut på ulike steder og har potensial til å skaleres. De støttes av vitenskapelig forskning og anerkjente akademiske organisasjoner, og legger stor vekt på samfunnsengasjement, lokal aktivering og et effektivt samarbeid mellom ulike aktører.

En viktig funksjon i restaureringsprogrammet er å håndtere de felles utfordringene som partnerorganisasjonene typisk står overfor. Samarbeid og kollektiv innsats mellom partnerne vil bidra til å fremme vitenskap og metodikk innen effektiv restaurering av marine habitater. Derfor jobber Purina også med en rekke rådgivende partnere* som støtter programmet.

Restaureringsarbeid vil finne sted i Frankrike (Arcachon Bay), Nederland (inkludert Zeeland), Norge (Tromsø) og Portugal (Cascais & Peniche), mens ytterligere områder i Tyskland og Storbritannia er under utvikling.

Kerstin Schmeiduch, Director Corporate Communications & Sustainability i Purina Europe, sier: 
“Vi er glade for å lansere Purina Europes første havrestaureringsprogram. Med marint biologisk mangfold som synker dramatisk, er det nødvendig med kollektiv restaureringsinnsats. Hos Purina er vi forpliktet til å  bidra til å håndtere den negative utviklingen i vår utvidede forsyningskjede. Derfor, tar vi sammen med partnerne våre, en aktiv rolle for å hjelpe til med å gjenopprette marine habitater i stor skala i Europa."


Harry Wright, CEO Bright Tide, sier: “Vi er svært begeistret over å jobbe med Purina Europe på deres havrestaureringsprogram. Strukturen til programmet gjør at gruppen av ekspertpartnere, som jobber med å gjenopprette kritiske arter over hele Europa, kan skalere sine løsninger og dele kunnskap og ekspertise. Dette vil hjelpe oss til å samarbeide effektivt og gi størst sjanse til å måle og gjenskape suksess. Fremover kan programmet bidra til å skape opplæring, sysselsetting og forretningsmuligheter for lokalsamfunn”.

Ocean Restoration Programme er en viktig del av Purina Europas samlede forpliktelse til å fremme regenereringen av økosystemer i hav og jord. Purina er dedikert til å arbeide mot sitt mål om ansvarlig innkjøp eller bruk av organiske sjømat-ingredienser for 100 % av sine produkter. Selskapet er stolt av å være en grunnleggende sponsor av The Bycatch Solutions Hub, etablert i 2023 av Sustainable Fisheries Partnership. I tillegg støtter Purina aktivt en konsortiumsstudie som undersøker den potensielle rollen til tangbaserte bio-stimulanter i regenerativt landbruk.

 

Note til redaktører

Om partner organisasjonene:

•    Oyster Heaven er en marin bevaringsorganisasjon basert i Nederland, som bruker unik teknologi og modeller for å muliggjøre skalerbare og kostnadseffektive prosjekter for restaurering av østersrev.

•    SeaForester er et miljøpåvirkningsselskap basert i Portugal, fokusert på å gjenopprette raskt forsvinnende tang i Europa ved å bruke kostnadseffektive teknikker for skogplanting i havet og mobile tangplantasjer. SeaForester bruker teknikker som mobile tareplanteskoler for å gjenopprette raskt forsvinnende tareskoger.

•    Seagrass Consortium, representert av en av sine grunnleggere, Sea Ranger Service, arbeider med løsninger for å plante tareskog, en nøkkelart for habitatforming, som bidrar til biologisk mangfold og karbonfangst. Oyster Heaven bruker naturlige materialer for å gjenoppbygge tapte østersrev. Østers genererer biologisk mangfold, tilbyr et hjem for en rekke forskjellige arter og fungerer som naturlige vannfiltrerere, som fjerner forurensninger inkludert overskudd av nitrogen, noe som bidrar til å forbedre vannkvaliteten. Bedre vannkvalitet lar mer sollys nå tareskogene, noe som gjør at de kan trives.

•    Urchinomics fjerner overskudd av kråkeboller, som har beitet ned tareskoger (i dette området, kelp) siden deres naturlige rovdyr har blitt betydelig redusert. Fjerningen vil hjelpe kelpen til å komme seg. Tare fungerer som en naturlig vannrenser, og tilbyr habitater, mat og energi for mange marine organismer, samtidig som den absorberer og lagrer store mengder karbon.
 

*Om de rådgivende partnerne som støtter Purina Europe med programmet: 

•    Article 13 er et uavhengig, oppdragsbasert bærekraftskonsulentselskap som tilbyr strategiske rådgivningstjenester, rapportering og råd til private, offentlige og frivillige organisasjoner. Artikkel 13 tror på virkningsdrevet bærekraft, ved å bruke kritisk vitenskap for å leve innenfor grensene til planeten og samfunnets behov. Det er en strategisk rådgiver for Purina Europe om havrestaureringsprogrammet, inkludert utviklingen av det.

•    Bellona er en internasjonal, vitenskapsbasert ideell organisasjon med en visjon om å skape et karbon-negativt samfunn med gjenopprettende vekst.

•    Bright Tide er et bærekraftskonsulentselskap som jobber med organisasjoner for å møte presserende klima- og biodiversitetsutfordringer rundt om i verden.


Om Nestlé Purina PetCare Europe:

Nestlé Purina PetCare Europe mener at når mennesker og kjæledyr knytter bånd, blir livet rikere. Derfor har de i over 125 år vært forpliktet til å skape rikere liv for kjæledyr og mennesker som elsker dem gjennom høykvalitets ernæring og omsorg.

Med ambisjonen om å bli Europas mest betrodde selskap innen kjæledyrpleie, har Purina Europe som mål å ha en positiv innvirkning på kjæledyr, mennesker og planeten. I 2022 lanserte selskapet seks nye Purina-forpliktelser (2023-2030) for å hjelpe til med å nå dette målet, for å støtte adopsjon og ansvarlig kjæledyrhold, bidra til menneskers velvæe i sårbare situasjoner og støtte regenereringen av jord- og havøkosystemer.

Purinas portefølje inkluderer mange av de mest kjente og mest elskede kjæledyrfôrmerkene, inkludert Felix®, Purina ONE®, Gourmet® og Pro Plan®.

For mer informasjon om selskapet, besøk Purina-nettstedet: https://www.purina.eu/ 
Mer informasjon om Purina Europe sitt program for gjenoppretting av havet og Purinas forpliktelser finner du her: Våre forpliktelser: Gjenopplive økosystemer i hav og land | Purina