Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé og ‘Alliance for YOUth’ har tilrettelagt for 150,000 jobber og opplæringsmuligheter på to år

Nå går de sammen med JA Europe for å støtte 500 videregående skoler og yrkesfagelever til å få ESP-eksamen.

Back to Press releases
Nov 05, 2018

Nestlé og ‘Alliance for YOUth’ har i dag annonsert at de i løpet av de siste to årene har tilbudt 150,000 jobber og praktikantstillinger i Europa. Det næringslivsledete initiativet er vel på vei mot å nå målet om å tilby 230,000 jobber og opplæringsmuligheter til unge mennesker i Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika (EMENA) innen 2020.

– Det er gledelig å se at vi sammen har levert på målet vårt, ved å gi jobber og opplæring til 150.000 unge de siste to årene. Fremover vil vi fortsette å øke innsatsen for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner og investere i unges fremtid, sier Marco Settembri, administrerende direktør for Nestlé i EMENA.

For kort tid siden gikk alliansen også sammen med JA Europe, Europas største innen gründerutdanning, for å hjelpe unge med å tilegne seg nødvendig kunnskap. Målet er at det unike samarbeidet er å støtte 500 skoler og yrkesfagselever til å ta Entrepreneurial Skills Pass, ESP-eksamen på norsk.

Nyheten kommer under Den europeiske yrkesfagsuken, som finner sted fra 5. til 9. november. Som ved tidligere anledninger støtter Nestlé og ‘Alliance for YOUth’ initiativet gjennom å organisere mer enn 40 lokale arrangementer og aktivteter for å sette lys på fordelene med praktikantstillinger og jobb-basert læring.

Om “Alliance for YOUth”:

“Alliance for YOUth”, initiert av Nestlé, satt i 2014 seg et mål om å utvikle en rekke felles og individuelle initiativer for å gi unge mennesker meningsfull arbeidserfaring og praksis. Selskapene i alliansen oppfordrer også sine ansatte til å ta samfunnsansvar, gjennom å forberede unge for arbeidslivet, ved å tilby praktiske råd, CV-og intervjukurs. Medlemmene er også aktive i Europakommisjonens European Alliance for Apprenticeships, der de fremmer praksisplasser og opplæring.

Blant medlemmene finner man: Adecco Group, AXA, Cargill, DHL, DS Smith, EY, Facebook, Microsoft, Nestlé, Nielsen og Salesforce. I dag er mer enn 200 selskaper med “Alliance for YOUth”.

Article Type