Sort results by
Sort results by

Nestlé presenterer i dag sine planer for å støtte overgangen til et regenererende matsystem.

Nestlé skal støtte og sette fart på overgangen til et regenerativt matsystem – et matsystem som tar sikte på å beskytte og gjenopprette miljøet, styrke livsgrunnlaget til bønder og vitalisere landbrukssamfunn.  

Regeneration
Back to Press releases

Nestlé vil samarbeide med partnere i matbransjen, inkludert selskapets nettverk bestående av mer enn 500.000 bønder og 150.000 leverandører, for å fremme regenerativ landbrukspraksis i matsystemet. Som en del av denne reisen vil selskapet også sette i gang nye programmer for å håndtere de sosiale og økonomiske utfordringene som vil oppstå i overgangsfasen.  

Kunngjøringen skjer i forkant av FNs toppmøte for matsystemer i New York, som en del av Nestles bidrag for å nå målene for bærekraftig utvikling (SDG’ene) innen 2030. Den følger også i kjølvannet av den ferske rapporten fra FNs klimapanel som viser at klimakrisen blir stadig mer alvorlig.  

"Vi vet at regenerativt landbruk spiller en kritisk rolle for å bedre jordhelsen, gjenopprette vannsykluser og øke biologisk mangfold på lang sikt," sier Paul Bulcke, styreleder i Nestlé. "Dette danner grunnlaget for en mer bærekraftig matproduksjon og bidrar også til å nå våre ambisiøse klimamål."  

Nestlé har forpliktet seg til å støtte opp om 1,5-gradersmålet, og var et av de første selskapene som publiserte en detaljert, tidsbundet klimastrategi i desember 2020. Selskapet iverksetter tiltak for å halvere egne utslipp innen 2030 og nå netto null innen 2050.  

"Gjennom våre lange partnerskap med landbrukssamfunn globalt, ønsker vi å øke støtten til landbruksspraksis som både er bra for miljøet og bra for mennesker, ”sier Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé. "For å muliggjøre en rettferdig overgang er det avgjørende at vi støtter bønder rundt om i verden som påtar seg risiko og kostnader knyttet til overgangen til regenerativt landbruk."  

Nestlé vil investere 1,2 milliarder CHF, i overkant av 11 milliarder kroner, i løpet av de neste fem årene for å drive frem regenerativt landbruk på tvers av selskapets forsyningskjede, ved å satse på tre hovedtiltak for å hjelpe bønder med å ta i bruk regenerativ praksis: 

  • Ta i bruk topp moderne teknologi og gi teknisk bistand; ved å utnytte sitt enorme nettverk av FoU-eksperter og agronomer, vil Nestlé f.eks. utvikle varianter av kaffe og kakao som gir bedre avlinger med lavere utslipp, også for meieriprodukter. Nestlé vil også tilby landbruksopplæring og hjelpe bønder med å utveksle informasjon og beste praksis som kan tilpasses lokalt. 
  • Tilby investeringsstøtte: Overgangen til regenerativt landbruk medfører i oppstarten både risiko og kostnader. Nestlé vil støtte bønder ved å saminvestere med dem, legge til rette for utlån eller hjelpe dem med å skaffe lån til spesifikt utstyr. Selskapet vil også samarbeide med partnere for å finansiere pilotprosjekter for å teste og lære. 
  • Betale mer for regenerative landbruksvarer: Nestlé vil tilby en premium for råvarer produsert ved hjelp av regenerativ landbrukspraksis og kjøpe større volumer. Dette betyr å belønne bønder ikke bare for mengden og kvaliteten på ingrediensene, men også for fordelene de gir miljøet gjennom jordvern, vannforvaltning og karbonbinding.  

 

I dag publiserte Nestlé de viktigste regenerative landbruksene som selskapet ønsker å fremme. De inkluderer blant annet bedring av biologisk mangfold, bevaring av jord, regenerering av vannsykluser og integrering av husdyr.  

Landbruket står for nesten to tredjedeler av Nestlés totale klimagassutslipp, og meieriingrediener og husdyr utgjør omtrent halvparten av det. Innen meieri, for eksempel, vurderer Nestlé banebrytende vitenskap og teknologi for å redusere utslipp på gårdsnivå. Selskapet vil begynne å jobbe med 30 melkegårder i 12 land for å teste skalerbar, klimavennlig og regenerativ landbrukspraksis som bidrar til å oppnå netto null klimagassutslipp. Nestlé jobber også med bønder for å teste og dyrke næringsrike og smakfulle arter som skal brukes som melkealternativer.  

Mer informasjon om Nestlés tilnærming er tilgjengelig online

Støtte landbrukssamfunn gjennom nye programmer  

Regenerativt landbruk bidrar til et regenerativt matsystem, som skal være rettferdig og transparent for alle deltakerne. Nestlé har forpliktet seg til å styrke livsgrunnlaget for bønder gjennom sine bærekraftsprogrammer. Videre vil Nestlé implementere nye programmer for bønder i verdikjeden for å gjøre yrket mer attraktivt.  

Senere i år vil Nestlé annonsere konkrete planer for forsyningskjeden for kaffe og kakao. For å støtte unge mennesker som brenner for landbruket, lanserer Nestlé en ny opplæringsplattform i november, for å tiltrekke seg og lære opp neste generasjon bønder. Opplæringen vil fokusere på regenerativ landbrukspraksis og gjøre gårder mer motstandsdyktge mot klimaendringer, og vil nå mer enn 40.000 bønder som deltar i et av Nestlés landbruksprogrammer. Nestlés regenereringsarbeid lanseres under paraplytittelen “Generation Regeneration” med fokus på bønder, ungdom , forbrukere og egne ansatte.