Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nescafé Plan fyller ti år

nescafeplan
Back to Press releases

Nescafé er et av verdens mest populære kaffemerker – og én av syv kopper kaffe som drikkes er Nescafé. Hvert sekund drikkes 6.000 kopper Nescafé verden over!

Men dessverre lever mange kaffebønder i usikkerhet. Avlingene og inntekten deres er truet. Derfor lanserte Nestlé for ti år siden Nescafé Plan. Programmet skal forbedre bondens liv, og frem til nå har selskapet donert 235 millioner høytytende og sykdomsresistente kaffeplanter til kaffebønder i verdens kaffedyrkende regioner.

Programmet bidrar til å øke bøndenes inntekter, redusere den negative miljøeffekten fra dyrking og fabrikker, i tillegg til å bedre levestandarden i jordbruksdistrikter i land som Brasil, Colombia, Elfenbenskysten, Kenya, Mexico, Filippinene og Vietnam. Nestlé har investert rundt 3,5 milliarder kronen i Nescafé-planen siden oppstarten.

Med bakgrunn i de betydelige fremskrittene det siste tiåret, lover Nestlé på 10-årsdagen, 21. januar 2021 å øke bærekraftsinnsatsen ytterligere. 

Philipp Navratil, øverste sjef for kaffe i Nestlé, sier:

”Sammen med partnerne våre og 230 Nescafé-agronomer har vi forbedret effektiviteten og jordbruksspraksisen ved kaffeplantasjer, og har gjort det mulig for bønder å ta en premium-pris for kaffe som er dyrket bærekraftig. Vi har gitt bøndene flere ben å stå på og gjort dem mindre avhengig av  monokulturer, hvilket gjør dem mer motstandsdyktige. Men vi stopper ikke her. Programmene våre skal også fremover gi bedre sosiale forhold for kaffebøndene og lokalsamfunn. Vi dobler nå innsatsen vår for  bedre rettigheter for arbeidstakere, beskyttelse av barn, ungdoms- og kvinnerettigheter.”

I 2025 forventer Nescafé at all kaffen skal kunne spores tilbake til et identifisert kooperativ. All kaffen vil også være verifisert eller sertifisert av uavhengige organisasjoner.

Nescafé vil ikke bare redusere og eliminere utslipp av i klimagasser i egen produksjon av kaffen, men også fra plantasjene som kaffen kommer fra. Nescafé bruker også miljøvennlig emballasje. Dette er konkrete steg som – blant mange andre – hjelper Nestlé med å nå sin 2025-emballasjeforpliktelse og ambisjonen om klimanøytralitet innen 2050.

Nescafés partner, Rainforest Alliance, evaluerer aktiviteter i kafferegioner over hele verden for å sikre at de har positiv effekt på bøndenes liv. Rainforest Alliance overvåker løpende bøndenes implentering av god praksis og utviklingen innen blant annet effektivitet og produktivitet.

”Partnerskapet med Nestlé på Nescafé-planen handler om å forbedre og optimere kaffedyrkningen. I samarbeid med Rainforest Alliance om utdannelse, monitorering og evaluering benytter Nescafé data og innsikt for å tilpasse aktivitetene sine sammen med kaffebøndene. Vi er glade for å være med på denne reisen,” sier Alex Morgan, markedsdirektør i Rainforest Alliance.

Gjennom Nescafé-planen har Nestlé siden 2010 oppnådd følgende:

• 75% av kaffen som inngår i Nescafé-produkter er ansvarlig innkjøpt. I 2020 alene kjøpte Nescafé inn mer enn 649.000 tonn ansvarlig kaffe – det største volumet fra en enkelt kaffeinnkjøper i verden.

• Distribuert 235 millioner høytytende og sykdomsresistente kaffeplanter, som overstiger det oppinnelige målet på 220 millioner. Dette bidro til renovering av nesten 120 000 hektar mark hos kaffebønder verden over.

• Utviklet og distribuert 15 nye Arabica- og Robusta-kaffesorter i fem land: Mexico, Colombia, Ecuador, Filippinene og Thailand. Disse plantesortene har høyere produktivitet, fleksibilitet og en overlegen kvalitet.

• Levert mer enn 900.000 jordbruksopplæringsprogrammer. Målet er å optimere produktivitet og omkostninger, forbedre kvaliteten og redusere det miljøavtrykket gjennom effektive vanningsmetoder eller beskjæringsteknikker.

• Styrket mer enn 10.000 kvinner og unge jordbrukere gjennom ledelsesprogrammer og utdannelse i privatøkonomiske prinsipper.

• Styrket forretningskompetansen blant mer enn 10.000 kaffebønder med fokus på finansiell lesekunnskap, regnskapsføring og entreprenørskap.

Nestlé vil offentliggjøre en ny og utvidet plan for bærekraft hos Nescafé innen utgangen av året. Selskapet fortsetter å jobbe for å fremme en mer robust og bærekraftig kaffebransje.