Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé samlet aktører fra hele Norden til diskusjon om bærekraftig emballasje

Webinar

Hvordan kan vi øke bruken av resirkulert plast i matemballasje uten å gå på kompromiss med kvaliteten og trygghet? Det var temaet for et webinarsom ble arrangert i går av Nestlé Nordics og Norner, en global markedsleder på industrielle FoU-tjenester innen polymerer.


Tidlig i 2020 kunngjorde Nestlé en forpliktelse om å kjøpe opp til 2 millioner tonn resirkulert plast innen 2025 for å lede skiftet fra jomfruelig til ikke-jomfruelig plast i matemballasje. Dagens webminar, det første i sitt slag for Nestlé Nordics, hadde som mål å diskutere utfordringer og muligheter matindustrien står overfor i overgangen til resirkulert plastemballasje.

“Både oppslutningen og engasjementet var enestående. Vi lyktes med å samle over 120 deltakere, fordelt mellom de fire nordiske landene, med representanter fra bransjen, handelen, akademia og F&U, bransjeorganisasjoner, avfallsbransjen og politikere. I Nestlé mener vi at næringslivet skal være en positiv drivkraft i samfunnet, og samarbeid er en viktig katalysator – i så måte var dette et viktig skritt i riktig retning, sier Axel Heiberg-Andersen, moderator for arrangementet.

Birgitte Krenk, Nordic Head of Sustainability i Nestlé Nordics åpnet arrangementet ved å introdusere Nestlés klima-løfte og sa at Nestlé er forpliktet til å være et netto nullutslippsselskap innen 2050. Hun delte videre Nestlés konkrete tiltak i Norden for å redusere, gjenbruke og resirkulere plastemballasje.

Johannes Weber, European Affairs Manager i Nestlé, beskrev det nye politiske landskapet og hvordan EU arbeider for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. Han presenterte nåværende og kommende lovgivningsprosesser om emballasje og forskjellige tiltak for å redusere plastemballasje i unionen. Han la vekt på viktigheten av et helhetlig verdikjedeperspektiv; når et produkt er lansert på markedet, må det være mulig å resirkulere det overalt, og ikke bare i ett spesifikt land.

Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner, diskuterte hvordan man kan oppnå kvalitet godkjent for matemballasje på resirkulert plast, og så på de ulike barrierene og muligheter industrien vil møte i overgangen.

Dr. Christian Detrois, Sustainability and Packaging Lead at Nestlé iEuropa, Nord-Afrika og Midt-Østen , presenterte hvordan Nestlé arbeider for å skape et marked for resirkulert plast til emballasje, og konkluderte med at etterspørsel skaper markedet. Nestlé er forpliktet til å kjøpe sin andel, og hjelpe til med å starte flere infrastrukturprosjekter. Detrois la også vekt på mattrygghet som den høyeste prioriteten for selskapet.

Presentasjonene ble fulgt opp av en Q&A-runde med høyt engasjement.

Nestlé gjør fremskritt mot å bidra til en avfallsfri fremtid og har forpliktet seg til at 100% av emballasjen selskapet benytter skal være resirkulerbar eller gjenbrukbar innen 2025. Allerede har flere globale forpliktelser blitt inngått, inkludert eliminering av ikke-resirkulerbar plast. I 2019 var om lag 87% av selskapets totale emballasje i vekt og 66% av den totale plastemballasjen resirkulerbar eller gjenbrukbar.

For mer informasjon om hvordan Nestlé jobber for å bekjempe plastavfall: https://www.nestle.com/ask-nestle/environment/answers/tackling-packaging-waste-plastic-bottles