Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cocoa Plan

cocoa%20plan%208%20(1).jpg
Color Box Html

 

Vårt arbeid hittil, og våre fremtidsplaner er å hjelpe kakaodyrkerne å drive effektivt og lønnsomt jordbruk og legge til rette for vilkår som fremmer god livskvalitet, samtidig som miljøhensynet ivaretas.

Cocoa Plan hjelper også forbrukerne til å forstå hvor kakaoen kommer fra, og hvordan den er produsert – fra kakaobønne til ferdig sjokoladekake eller sjokoladedrikk.

Som en av verdens største sjokoladeprodusenter, finnes vi i mer enn 30 land. Det har alltid vært viktig for oss å bidra konstruktivt med å takle eksisterende utfordringer i kakaoindustrien – alt fra vanskelige leve- og arbeidsforhold, til dårlig kakaoavling og minskende kakaoproduksjon.

Ved hjelp av Cocoa Plan tror vi at vi kan være med å gjøre en forskjell gjennom initiativ som:

  • Gratis utdeling av kakaoplanter av høy kvalitet som skal gi bøndene bedre avkastning, da plantene er sykdomsresistente og gir store og gode avlinger. Disse kakaotrærne bruker mindre dyrkingsareal og øker dermed bondens mulighet for høyere inntekt på grunn av høyere avkastning
  • Utdanning av kakaodyrkerne i forskjellige fag, inklusiv kunnskap om gode beskjærings- oinnhøstingsteknikker
  • Redusert kompleksitet i leverandørkjeden og raskere behandling av rå-kakaoen - virkemidler som direkte hjelper kakaokooperativene
  • Lokale samfunnprosjekter - som å bygge skoler og lage brønner. Som medlem av International Cocoa Initiative (ICI) støtter vi initiativ som sikrer barn adgang til skole