Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé og Alliance for YOUth skal skape 300.000 nye muligheter innen 2025 for å støtte unge

Youth
Back to Press releases

COVID-19-pandemien har stor innvirkning på samfunnet og særlig på unge. Dette bekreftes av ferske statistikker: Ungdomsarbeidsledigheten øker igjen, med mer enn tre millioner unge mennesker allerede rammet i Europa. Tall fra NAV viser at mer enn 50.000 nordmenn under 30 nå søker jobb. 30.000 av disse er arbeidsledige - med høye estimerte mørketall. Derfor er det mer enn noensinne behov for økt innsats for å støtte unge mennesker.

Torben Elmborg, øverste sjef for Nestlé i Norden, sier: “Å investere i ungdom er den viktigste investeringen for samfunnet. Med våre Alliance for YOUth-partnere har vi allerede skapt mer enn 450.000 jobber og opplæringsmuligheter siden lanseringen av initiativet i 2014. Jeg er stolt av at vi fortsetter denne reisen sammen, også her i Norden”.

Alliance for YOUth, startet av Nestlé i 2014, forener selskaper (inkludert Adecco, Facebook og EY) som ønsker å hjelpe unge mennesker inn i arbeidslivet. Alliansen kunngjorde denne uken at de vil skape 300.000* nye muligheter for unge mennesker over hele Europa, Midtøsten og Nord-Afrika innen 2025. Til tross for pandemien ønsker Nestlé og de 300 partnerne å opprettholde sin innsats og tilby jobber, lærlingplasser og praktikantopphold. Bedriftene ønsker også å utstyre den unge generasjonen med nødvendige digitale og grønne ferdighetene for å forme morgendagens samfunn.

Hos Nestlé er denne ambisjonen en del av Nestlé needs YOUth-initiativet – et program for å støtte unge mennesker i begynnelsen av karrieren. Planen inkluderer:
•    Å tilby 20.000 jobbmuligheter og 20.000 lærlingplasser og praktikplasser over hele Europa, Midtøsten og Nord-Afrika innen 2025.
•    Nestlé lanserer eBusiness Academy for ungdommer for å styrke digitale ferdigheter.
•    Nestlé jobber med unge bønder for å øke bærekraftig landbrukspraksis for å akselerere overgangen mot karbonnøytral matforsyningskjede.
•    Digitale aktiviteter for å støtte unge arbeidssøkere.
•    Fremme av entreprenørskap.

Klimaendringer og digital transformasjon er noen av de mange utfordringene samfunnet står overfor. Med disse handlingene ønsker Nestlé å utstyre den unge generasjonen med de rette ferdighetene for å hjelpe dem til å takle disse utfordringene. Nestlé og Alliance for YOUth vil gi regelmessige oppdateringer om sine forpliktelser og aktiviteter.