Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé fokuserer på regenerativt jordbruk og bytter til fornybar energi, når selskapet intensiverer kampen mot klimaendringene

climate

Etter å ha undertegnet FNs 'Business Ambition for 1.5 ° C', er Nestlé blant de første selskapene til nå å legge frem sin detaljerte klimastrategi – før planen. Selskapet iverksetter tiltak for å halvere utslipp innen 2030 og oppnå klimanøytralitet innen 2050, til tross for ventet vekst i perioden.

Tiltakene fokuserer på i) å støtte bønder og leverandører i overgangen til regenerativt jordbruk, ii) plante flere hundre millioner trær i løpet av de neste ti årene og iii) fullføre selskapets overgang til 100 prosent fornybar energi innen 2025. Samtidig vil Nestlé løpende øke antall «klimanøytrale» merkevarer, inkludert Nespresso og mineralvannet S. Pellegrino.

Veikartet som nå legges frem er et resultat av en full gjennomgang av Nestlés virksomhet for både å forstå dybden av utfordringene og beslutte hensiktsmessige tiltak for å løse dem. Selskapet sto i 2018 for 92 millioner tonn klimagassutslipp. Dette blir nullpunktet for måling av videre fremdrift.

«Kampen mot klimaendringene kan ikke vente, og derfor handler vi nå. Det er viktig for at selskapet skal lykkes både i dag og på lang sikt,» sa Mark Schneider, konsernsjef i Nestlé. «Vi har en unik mulighet til å bekjempe klimaendringene, med tilstedeværelse i nesten hele verden, størrelse og rekkevidde til å kunne utgjøre en forskjell. Vi vil samarbeide med leverandører, bønder, organisasjoner, myndigheter, bransjepartnere og forbrukere for å redusere klimaavtrykket vårt.»

Nestlés arbeid for å oppnå klimanøytralitet spenner over tre hovedområder:

•    Selskapet jobber allerede med 500.000 bønder og 150.000 leverandører for å støtte dem i implementeringen av regenerativ jordbrukspraksis. Dette vil bidra til sunnere jordsmonn og vedlikeholde og gjenopprette økosystemer. Til gjengjeld tilbyr Nestlé å belønne bønder ved å betale en premium pris for varene deres, kjøpe økte volumer og investere sammen med dem. Nestlé forventer å kjøpe inn over 14 millioner tonn råvarer gjennom regenerativt jordbruk innen 2030, hvilket vil øke etterspørselen etter slike varer.

Nestlé skalerer også opp skogplantingsprogrammet sitt for å plante 20 millioner trær årlig de neste ti årene i områder der selskapet kjøper råvarer fra. Flere trær betyr mer skygge for avlinger, mer karbon fjernet fra atmosfæren, større avlinger og forbedret biologisk mangfold og jordhelse. Selskapets primære forsyningskjeder av nøkkelråvarer, som palmeolje og soya, vil bli avskogingsfrie innen 2022. Gjennom innsats som dette bygger Nestlé langsiktige partnerskap og gir lokalsamfunn større sikkerhet og høyere inntekt.


•    Nestlé vil fullføre overgangen til 100% fornybar energi ved sine 800 fasiliteter i 187 land i løpet av de neste fem årene. Selskapet bytter ut den globale bilparken for å redusere utslipp, og vil redusere og kompensere for forretningsreiser innen 2022. Det innføres også tiltak for vannvern og bekjemping av matsvinn.

•    Nestlé transformerer produktporteføljen sin ved å øke tilbudet av plantebasert mat og drikke og reformulere produkter for å gjøre dem mer klimavennlige. Antall karbonnøytrale merkevarer vil øke for å gi forbrukerne muligheten til å bidra i kampen mot klimaendringer. Gjennom blant annet plantebasert mat fra Hälsans Kök vil selskapet oppnå karbonnøytralitet innen 2022. Dette kommer på toppen av Nespressos og S. Pellegrinos forpliktelser om karbonnøytralitet innen 2022.

Magdi Batato, konserndirektør for operations, sa: «Når snaue to tredjedeler av utslippene våre kommer fra landbruket, er det klart at regenerativt jordbruk og skogplanting er midtpunktet for veien vår til klimanøytralitet. Innsatsen vil redusere utslipp og forbedre det biologiske mangfoldet i stor skala. Vi vil også fortsette å eliminere utslipp og gjøre forbedringer i produktporteføljen vår. Dette er detaljert arbeid, men vi er forpliktet til å levere.»

Science-Based Targets Initiative (SBTi) har evaluert Nestlés strategi, og bekrefter at den oppfyller de mest ambisiøse målene i Parisavtalen. SBTi er et samarbeid mellom en rekke organisasjoner, og regnes som gullstandarden for å godkjenne nett nullutslippstategier. Nestlé vil årlig gi oppdateringer for å opprettholde åpenhet om fremdriften.

«Den globale retningen og målene er satt – nå er det på tide å handle også lokalt. I Norden og i Norge jobber vi med flere konkrete prosjekter som vil bidrar til konsernets målsetting: Vi leder den an i den lokale overgangen til et mer plantebaserte kosthold gjennom Hälsans Kök; vi lærer og inspirerer barna våre til en sunnere og mer bærekraftig livsstil gjennom Nestlé for Healthier Kids-programmet; vi gjør betydelige fremskritt med å redusere utslipp og avfall ved våre nordiske fabrikker, og på nordisk nivå støtter vi også infrastrukturbygging for avfallshåndtering. Selv om Nestlé er et globalt selskap, er vi forpliktet til å gjøre en forskjell på lokalt nivå», sa Vladimir Wendl, landssjef for Nestlé i Norge.