Hva gjør Nestlé for å bekjempe barnearbeid?

Barnearbeid har absolutt ingen plass i Nestlé sin verdikjede. Både våre forretningsprinsipper og retningslinjene til våre leverandører er svært tydelige på dette punktet, og arbeidet med å sørge for at vi unngår barnearbeid tas svært seriøst. Blant annet samarbeider vi tett med organisasjonen Fair Labor Association (FLA) for å identifisere og fjerne barnearbeid i kakaoindustrien. Vi har også vårt eget initiativ, Nestlé Cocoa Plan, der formålet er å forbedre livet til de menneskene som bor i de kakaodyrkende områdene, samt øke kvaliteten på den kakaoen vi kjøper. Barnearbeid er et tegn på stor fattigdom, der foreldrene ikke har råd til å sende sine barn på skolen. Derfor er det nødvendig å bekjempe problemet i alle ledd i samarbeid med myndigheter, regjeringer, organisasjoner og virksomheter. Vårt overvåkningssystem hjelper oss med å identifisere barn som risikerer å bli utsatt for barnearbeid, spesielt ved Elfenbenskysten, og vi arbeider med lokalsamfunnene for å sørge for at barnet har tilgang til skolegang. Nestlé har også bidratt med å bygge 44 skoler i landet. Dessverre er det ikke mulig for Nestlé selv å løse den store utfordringen som barnearbeid skaper rundt omkring i verden. Vi er avhengige av samarbeid, og en viktig del av vårt arbeid foregår derfor gjennom dialog og samspill med globale og lokale aktører, slik at vi løpende kan finne bærekraftige løsninger.