Sort by
Sort by

Hvordan jobber Nestlé med plast?

Plastemballasje spiller en viktig rolle for å opprettholde kvaliteten og tryggheten til mat og drikke. Det bidrar også til å redusere matsvinn og avfall. Men samtidig bidrar plasten i seg selv til en problematisk stor avfallsmengde som forsøpler naturen og havene våre. 
Nestlé gjør fremskritt i å nå målet vårt om en avfallsfri fremtid. I 2019 var 87% av emballasjen Nestlé brukte resirkulerbar eller gjenbrukbar, men vi vet at vi har mer arbeid å gjøre – og innen 2025 skal vi nå 100%. Samtidig skal vi bruke mer resirkulert plast – både i emballasje og flasker. Parallellt jobber vi sammen med partnere med å bygge infrastruktur for innsamling, sortering og resirkulering, og ved forskningsinstituttet vårt tester vi ut nye, bærekraftige materialer.

Vi i Nestlé vil prøve alle ut alle muligheter for å bidra til å løse problemet. Som verdens største mat- og drikkevarefirma er vi fast bestemt på å endre dette og bruke størrelsen i dette viktige arbeidet.

Les gjerne mer her
vår storlek i detta viktiga arbete. Läs gärna mer här